Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba, pasakyta 2002 m. sausio 25 d. neeilinio plenarinio posėdžio metu

Gerbiamieji Seimo nariai,

Šiandien baigėsi jau gerokai užsitęsusi Seimo rudens sesija, todėl ta proga noriu pasakyti keletą pastebėjimų reziumuojant pagrindinius Seimo nuveiktus darbus, taip pat apie bendrą mūsų požiūrį į Seimą, kaip instituciją.

Manau, be išlygų svarbiausias šios sesijos pasiekimas - tai, kad laiku priėmėme šių metų šalies biudžetą. Tai rodo, kad Seimas sugeba susitelkti ir konstruktyviai spręsti svarbiausius valstybės klausimus.

Valstybėje pritarta naujai mokesčių koncepcijai, kurios įgyvendinimui Seime jau keičiami mokesčių įstatymai – Rudens sesijoje priimti tokie svarbūs įstatymai kaip Akcizų įstatymas, Pelno mokesčio įstatymas. Baigiamojoje stadijoje yra Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, artimiausiu laiku Seimą turėtų pasiekti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektas, kuriam jau pritarė Vyriausybė.

Derybų su Europos Sąjunga tempas diktuoja didžiulį tempą ir čia, Seime, kadangi be mūsų priimtų įstatymų derybos negalėtų judėti į priekį. Šioje rudenio sesijoje mes priėmėme daugiau nei 30 įstatymų su ženklu “ES”, dar intensyvesnis ir sutelktas darbas laukia pavasario sesijoje, nes priėmimo laukia dar 49 įstatymai, svarbūs integracijai į Europos Sąjungą, bet lygiai taip pat ir šalies vidaus gyvenimui. Akivaizdus to pavyzdys – Konstitucijos keitimas Seime ir su tuo susijusios diskusijos.

Iš visos šioje sesijoje priimtų įstatymų gausos verta paminėti Teismų įstatymo pakeitimo įstatymą, užtikrinsiantį svarbiausio teismų nepriklausomumo principo įgyvendinimą. Šį įstatymą lydintys įstatymų projektai šioje besibaigiančioje sesijoje buvo aktyviai svarstomi ir numatomi priiminėti jau pavasario sesijoje.

Seime pradėtas svarstyti ir tobulinamas dar vienas labai svarbus Lietuvos teisinės sistemos vientisumui projektas - Civilinio proceso kodeksas ir jį lydintys projektai.

Įgyvendinant radikalias nusikalstamumo bei korupcijos prevencijos priemones, pažymėtinas vienas svarbesnių Seimo nutarimų - nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo.

Kartu su apgailestavimu priminčiau nepagrįstai užsitęsusį Seimo nutarimo projekto Dėl valstybės politikų ir tarnautojų etikos principų svarstymą. Siūlomų patvirtinti etikos principų aktualumą ir svarbą parodė ne tik pastarųjų dienų diskusijos dėl Seimo narių etikos, bet ir bendros Seimo narių elgesio tendencijos.

Noriu pasakyti, kad kuriame ne tik įstatymus, bet ir politinės kultūros tradicijas.

Kai šio Seimo stenogramos tarp įvairių pasisakymų palieka istorijos vertinimui suklydusius – tai tik normalaus darbo atspindys. Bet jose pasiliks ir posakiai, kurie nebūna šmaikštūs – o pikti ir net vulgarūs.

Pasimokykime iš pirmtakų: mūsų praeities pirmųjų Seimų stenogramose taip pat atsispindi neišmintingų replikų. O kur jų autoriai?

Manau, kad Seimo prestižas turi rūpėti mums visiems – tiek valdančiajai koalicijai, tiek opozicijai. Kai kurių Seimo narių ar frakcijų politinis temperamentas neretai Seimo posėdžius paverčia komedija, farsu, kurio pagrindiniai herojai kartais “pakyla” iki Žirinovskio lygio.

Kartais imi džiaugtis, kad mūsų posėdžiai netransliuojami visai Lietuvai, nes ne taip jau sunku prognozuoti, ką ji su mumis darytų neapsikentusi. Tačiau nepamirškime, kad Seime dažnai vieši moksleivių grupės, kurios arba tiesiogiai salėje, arba koridoriuose iš televizijos ekranų mato mūsų politinius spektaklius. Jeigu nesugebame gerbti savęs, pagailėkime bent šitų vaikų.

Jau tampa tradicija Seimo narių kvietimas dalyvauti vienoje ar kitoje laidoje. Kokia laida be Seimo nario… Kai kurie mūsų politikai televizijos ekrane tapo dažnesni nei Bratka iš Antagavės ar Zita iš Mažeikių. Net ir nesuvoki, kurios jų pareigos antraeilės – Seime ar televizijoje.

Gink Dieve, nesu prieš Seimo narius televizijos ekrane. Kiekvienas galime reikšti savo idėjas kaip sugebame. Tik norėtųsi, kad labiau sugebėtume. Deja, kai kurių mūsų pasirodymai ekrane kartais meta dėmę ant mūsų visų. Neretai pamirštame kad televizijos vaizdo kamera nepalyginamai negailestingesnė už rentgeno aparatą – šis parodo fizinę žmogaus negalią, kamera – dvasinę.

Ryšiai su visuomene pirmiausia priklausys nuo to, kaip toliau formuosime parlamento sampratą. Ar traktuosime tai kaip vietą įvairioms akcijoms – kalbėdamiesi tarpusavyje ne tiesiogiai, bet būtinai tik per žiniasklaidą, ragaudami patiekalus ar išdidžiai sverdamiesi, pasakodami Seimo lankytojų grupėms ne apie savo darbą, bet apie kolegas.

Tada iš tikrųjų rinkėjas pagrįstai klausia: “ką jie ten veikia?”

Kiekviena parlamento darbo diena ne tik čia, bet ir komitete ar komisijoje palieka mūsų politinės kultūros pėdsaką. Jeigu į jos sampratą įspausime ir etikos normas, tai mums nereikės ieškoti sau palankios Statuto interpretacijos ir dėl jos ginčytis tarpusavyje.

Per šią sesiją paaiškėjo, kad etika yra vienodai svarbu solidžiam parlamento paveikslui. Valstybininkai neturėtų jos suprasti tik kaip vienos komisijos reikalo, bet pirma etikos kategorijas pritaikyti kiekvienas sau; tik tada aukščiausi valstybės interesai, jos ateities vizijos, valstybės kūryba atrodys svarbiau už asmeninius interesus.

Tai, kad nuskambėjo atviras įspėjimas pusei šio parlamento narių, ir yra atsakymas, kad visi be išimčių politinės kultūros sampratai kreipėme pernelyg mažai dėmesio. Štai dėl ko pagrindinėje šalies salėje, kur buvo atkurta Lietuvos valstybė, pritrūksta įprastinės šviesos ne tiesiogine, bet perkeltine prasme. Iš šios tribūnos skelbiami mūsų siūlymai gali nulemti atitinkamus pokyčius ne mūsų asmeniniuose, bet šimtų tūkstančių gyvenimuose. Kaip mes tai suprantame – taip ir atsispindi parlamento darbe, tai ir turi esminės įtakos parlamento prestižui.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 25.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas