Lietuvos Respublikos Seimas

2002-01-21 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
L. Telksnys, Matematikos ir informatikos instituto skyriaus viršininkas.
J. Milerius, Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius.
E. Žvalionis, Ryšių reguliavimo tarnybos Telekomunikacijų departamento direktorius.
V. Kvietkus, Susisiekimo ministerijos Pašto ir telekomunikacijų skyriaus vadovas.
K. Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės Registrų tarnybos skyriaus vedėjas.
R. Tamulevičius, asociacijos InfoBalt  valdybos narys.
R. Krukauskas, asociacijos InfoBalt viceprezidentas.
K. Juškevičius, Atviros Lietuvos fondo atstovas.
V. Abraitis, Kauno technologijos universiteto profesorius.
J. Agintaitė, V. Kvietkausko padėjėja.

 Darbotvarkė:

     1. Lietuvos ūkio plėtros ilgalaikės strategijos (iki 2015 metų) projekto pristatymas (pranešėjas – prof. L. Telksnys).
2.   Seimo informacijos technologijų plėtra (pranešėjas – J. Milerius).
3.   Nacionalinis telefono ryšio numeracijos planas (pranešėjas – E. Žvalionis).
4.   Dėl Seimo statuto pakeitimų (pranešėjas – A. Saudargas).
5.   Seimo komitetų bei apskričių kuravimas informacinės visuomenės kontekste (pranešėjas – T. Deržanauskas).

 1. SVARSTYTA: Lietuvos ūkio plėtros ilgalaikės strategijos (iki 2015 metų) projekto pristatymas (pranešėjas – prof. L. Telksnys).

 NUSPRĘSTA: Rekomenduoti Ministrui Pirmininkui komandiruoti į Australijoje vyksiantį Informacinių technologijų kongresą 2002 profesorių Laimutį Telksnį.

2. SVARSTYTA: Seimo informacijos technologijų plėtra (pranešėjas – J. Milerius).

 NUSPRĘSTA: Išklausytas J. Mileriaus pranešimas apie Seimo informacijos technologijų plėtrą.

3. SVARSTYTA: Nacionalinis telefono ryšio numeracijos planas (pranešėjas –
E. Žvalionis).

 NUSPRĘSTA: Išklausyta informacija apie perėjimą prie naujos telefono ryšio numeracijos.

 4. SVARSTYTA: Dėl Seimo statuto pakeitimų (pranešėjas – A. Saudargas).

NUSPRĘSTA: Pavesti Komiteto patarėjui T. Deržanauskui bendradarbiaujant su Seimo Informacijos technologijų departamento direktoriumi J. Mileriumi parengti pasiūlymus Seimo statuto pakeitimo projektui.

 5. SVARSTYTA: Seimo komitetų bei apskričių kuravimas informacinės visuomenės kontekste (pranešėjas – T. Deržanauskas).

NUSPRĘSTA: Atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktus pasiūlymus ir pastabas, pritarti Komiteto narių pasiskirstymui kuruoti Seimo komitetus bei apskritis informacinės visuomenės kontekste.

  

Posėdžio pirmininkas                                                                            Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė                                                                                        Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 24.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas