Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas gelbės menininko statusą

Sausio 23 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien susitiko su Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu Vytautu Martinkumi, Dailininkų sąjungos pirmininku skulptoriumi Vaclovu Krutiniu, Rašytojų sąjungos pirmininku Valentinu Sventicku ir rašytoju Algimantu Zurba. Susitikimas įvyko Rašytojų sąjungos pirmininko V.Sventicko iniciatyva.

Menininkai Seimo Pirmininkui išsakė savo nuogąstavimus. Meno kūrėjai, ypač dirbantys pagal autorines sutartis, susiduria su rimtomis socialinėmis problemomis, susijusiomis su menininko statusu.

“Iš poeto, kompozitoriaus, rašytojo, t.y. autoriaus, užsidirba didelis būrys knygų leidėjų, spausdintojų, kompaktinių plokštelių gamintojų ir pan., o pats kūrėjas, dažniausiai uždirba mažiausiai ir lieka socialiai nesaugus, negali gauti pensijos, gydytis lankytis poliklinikoje ir t.t.”, pabrėžė V. Sventickas.

Pasak menininkų atstovų, įstatymai, reglamentuojantys socialinį ir sveikatos draudimą, menininkus dažnai palieka už įstatymo ribų, o šią socialinę neteisybę galinčių sureguliuoti įstatymų projektų svarstymas paprastai yra vilkinamas.

Susitikime su Seimo Pirmininku menininkai prognozavo, kad jau apie 2008 m. ištisa menininkų karta gali atsidurti žemiau skurdo ribos. Kadangi, pagal autorines sutartis paprastai dirba patys produktyviausi ir talentingiausi menininkai, jiems ši grėsmė yra didžiausia.

Dailininkų sąjungos pirmininkas V.Krutinis pateikė konkrečius pasiūlymus, kurių dėka būtų galima taisyti galiojančius įstatymus taip, kad meno kūrėjai būtų apdraudžiami, galėtų gydytis ir gauti pensiją.

Seimo Pirmininkas pokalbio metu pareikalavo iš Seimo tarnybų informacijos apie minėtus įstatymų projektus, kurių svarstymas, menininkų teigimu, yra vilkinamas, ir pažadėjo išsiaiškinti galimybes, o po to teikti įstatymų pataisas, kurios galėtų išsaugoti deramą menininko statusą mūsų valstybėje.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 01 23.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas