Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. sausio 23 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Sveikatos reikalų komiteto išvada bei Seimo narių A.Lydekos, J.Razmos pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo papildymo 53 straipsniu, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-1267(2).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo nario A.Lydekos pateiktiems pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267) (bendru sutarimu).

2. Pritarti Seimo nario J.Razmos pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267) išdėstyti 20 straipsnio 3 punktą taip: "3) alkoholinius gėrimus (išskyrus alų bei sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų) be nustatyto specialaus ženklinimo;" ("už" balsavo 6, "prieš" 2", "susilaikė" 4 komiteto nariai, lėmė Komiteto pirmininko V.Uspaskich balsas, kuris balsavo "už").

3. Nepritarti Sveikatos reikalų komiteto pasiūlymams Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267): papildyti 20 straipsnio 1 dalį nauju 19 punktu; pakeisti 25 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 15 punktą (bendru sutarimu).

4. Pritarti Sveikatos reikalų komiteto pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymo projektui (IXP-1267) - išdėstyti 23 straipsnį taip:

"23 straipsnis. Alkoholio bendrojo suvartojimo mažinimo planavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo veiklos programoje privalo nustatyti ilgalaikius alkoholio bendrojo suvartojimo mažinimo rodiklius". ("už" balsavo 6, "prieš" 2", "susilaikė" 2 komiteto nariai).

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nario V.Karbauskio pasiūlymas ir Teisės departamento išvados Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projektui IXP-1233(4).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Seimui Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo projekto IXP-1233(4) priėmimą atidėti iki pavasario sesijos, kadangi gautiems pasiūlymams įvertinti ir suderinti Ekonomikos komitetas sudarė darbo grupę (Ekonomikos komiteto nariai: J.Budrevičius, E.Maldeikis, V.Karbauskis, K.D.Prunskienė, J.Veselka, komiteto patarėjas V.Strimaitis; Ūkio ministerijos atstovas; Europos komiteto atstovas).

 

3.SVARSTYTA:

Teisės departamento išvada ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10, 11, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1252(2), Valstybės turto fondo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1253(2) ir Įstatymo "Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-1254.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Seimui Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10, 11, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1252(2), Valstybės turto fondo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1253(2) ir Įstatymo "Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-1254 priėmimą atidėti iki pavasario sesijos, kadangi gautiems pasiūlymams įvertinti ir suderinti Ekonomikos komitetas sudarė darbo grupę (Ekonomikos komiteto nariai: B.Vėsaitė, K.D.Prunskienė, komiteto patarėjas V.Strimaitis; Teisės departamento atstovas; Ūkio ministerijos atstovas; VĮ "Valstybės turto fondas" atstovas, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas).
Naujausi pakeitimai - 2002 01 23.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas