Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. sausio 21 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2002 m. sausio 21 dieną:

 

1. SVARSTYTA: Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-730.

Svarstytos Seimo Teisės departamento, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėjo A.Kabišaičio, Teisinių paslaugų įmonių asociacijos, Teisingumo ministerijos, Finansų ministerijos, LR generalinės prokuratūros, Teisės instituto, Vyriausiojo administracinio teismo, Europos teisės departamento, I.Randakevičienės pastabos.

Komiteto nariai J.Sabatauskas, V. Popovas, A.Sakalas pasisakė dėl atskirų projekto nuostatų.

NUSPRĘSTA: padaryti pertrauką svarstyme. Įrašyti Teismų įstatymo įsigaliojimo datą 2002 05 01 Teismų įstatymo projekte.

Balsavimo rezultatai: 6 už, 1 susilaikė.

2. SVARSTYTA: Lietuvos nacionalinės teismų administracijos prie Teismų tarybos įsteigimo įstatymo projektas IXP-741.

NUSPRĘSTA: padaryti svarstyme pertrauką.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA: Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1319.

Svarstytos Teisės departamento, V.Popovo bei komiteto patarėjo J.Dirmos pastabos.

NUSPRĘSTA: siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių siūlomam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento bei V.Popovo pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 7(1), 32, 35, 282, 284, 290 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 11(1), 22(1), 32(1), 32(2), 302(2) straipsniais bei 319, 320 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-1311 ES.

Svarstytos Teisės departamento, LR Generalinės prokuratūros, Lietuvos Aukščiausiojo teismo, Teisės instituto bei komiteto patarėjo J.Dirmos pastabos.

NUSPRĘSTA:. pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 22(2), 194(1) straipsnių papildymo ir pakeitimo bei Kodekso papildymo 22(6), 22(7) straipsniais ir 13 skyriumi įstatymo projektas IXP- 1312 ES.

Svarstytos Teisės departamento, LR Generalinės prokuratūros, Lietuvos Aukščiausiojo teismo, Teisės instituto bei komiteto patarėjo J.Dirmos pastabos.

NUSPRĘSTA: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

6. SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso papildymo 271(1) straipsniu įstatymo projektas IXP - 1239.

Svarstytos Teisės departamento, LR Generalinės prokuratūros, Lietuvos Aukščiausiojo teismo, Teisės instituto bei komiteto patarėjo J.Dirmos pastabos.

NUSPRĘSTA: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

7. SVARSTYTA: LR Vyriausybės ir JAV Vyriausybės ekstradicijos sutarties ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1332.

Svarstytos Teisės departamento, Užsienio reikalų komiteto bei komiteto patarėjo J.Dirmos pastabos.

NUSPRĘSTA: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

8. SVARSTYTA: Civilinio kodekso 6.923 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1326.

Svarstytos Teisės departamento, Aukščiausiojo teismo teisėjo V.Mikelėno, Teisingumo ministerijos, Biudžeto ir finansų komiteto, Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėjų A.Kabišaičio, D.Komparskienės pastabos.

NUSPRĘSTA: 1) Įstatymo projektą atmesti, kadangi priėmus įstatymo projektą būtų sudarytos nepagrįstos privilegijos atskirai ūkio šakai, pažeisti valstybės ir asmenų dirbančių pagal darbo sutartis interesai, nebūtų pasiektas projektu siekiamas tikslas - apsaugoti žemės ūkio produkcijos gamintojų interesus, be to yra galimybė spręsti šią problemą per specialius įstatymus, nekeičiant Civilinio kodekso.

2) Siūlyti Seimui nepripažinti netekusiu galios Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo (projekto IXP-1276), o svarstyti jo keitimo klausimą.

Balsavimo rezultatai: 5 už; 1 susilaikė.

9. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-639.

NUSPRĘSTA: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 01 21.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas