Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. sausio 21 d. posėdis

2002 m. sausio 21 d. Komiteto posėdyje Komiteto nariai Kęstutis Kuzmickas, Juozas Matulevičius, Vytautas Šustauskas ir Dangutę Mikutienę pavaduojantis A.Indriūnas apsvarstė Seimo nario Egidijaus Klumbio pasiūlymus Visuomenės sveikatos monitoringo ir ekspertizės (duomenų tvarkymo) įstatymo projektui( IXP-761(3)), gautais po svarstymo Komitete. Komitetas pritarė daliai pasiūlymų.

Komitetas kaip pagrindinis pasirengė Sveikatos draudimo įstatymo 7, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1280) svarstymui. Projekto kuratoriais paskirti Komiteto nariai Juozas Olekas ir Juozas Matulevičius, projektas bus skelbiamas spaudoje, bet klausymų nuspręsta nerengti. Svarstymas Komitet numatytas kovo mėnesį.

Komitetas kaip papildomas apsvarstė Alkoholio kontrolės įstatymo papildymo 53 straipsniu, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17,1 9, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą (IXP-1267) bei Seimo narių pasiūlymus šiam projektui ir pateikė išvadą. Komitetas pateikė ir savo pasiūlymus pagrindiniam Komitetui.

Komitetas apsvarstė 2002 m. sausio 16 d. išvažiuojamojo posėdžio į Tauragės apskritį rezultatus ir priėmė sprendimą, kuriame pateikti pasiūlymai Tauragės apskrities viršininkui, Sveikatos apsaugos ministerijai, apskrities savivaldybėms apsvarstyti parengtą apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano projektą, suderinti jį tarpusavyje, parengti plano ekonominį pagrindimą ir spręsti klausimą dėl šio plano patvirtinimo ar tolesnio tobulinimo. Komiteto nariai aptarė ir pateikė pasiūlymus ir dėl kitų sveikatos priežiūros organizavimo problemų sprendimo..

Komiteto nariai susipažino su Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos rezoliucija ir kreipimusi ir nusprendė kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją bei Valstybinę ligonių kasą dėl galimų sprendimų ir tęsti svarstymą gavus atsakymus.

  

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 21.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas