Lietuvos Respublikos Seimas

Apie posėdį 02-01-16

Komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos Darbo kodekso projekto I ir II dalis (Nr. IXP- 1268 ES). Bendru sutarimu nutarta projekto svarstyme daryti pertrauką iki 2002-01-23. Sausio 23 d. komitetas svarstys Darbo kodekso projekto III dalies 11-14 skyrius.

Komitetas balsavo dėl pateiktų Seimo narių A.Syso ir S. Kružinausko, Teisės departamento, Lietuvos banko, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimo, Lietuvos profesinių sąjungų centro, Lietuvos darbo federacijos, Lietuvos darbininkų sąjungos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Valstybinės darbo inspekcijos, UAB ”Kauno autobusai” darbuotojų profesinės sąjungos pasiūlymų. Komiteto sprendimas dėl jų bus pateiktas komiteto išvadoje baigus svarstyti projektą.

Taip pat komitetas pasirengė svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1279. Bendru sutarimu nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti I. Degutienę ir A. Sysą. Skelbti spaudoje nuo 2002-01-18 ir laukti pasiūlymų iki 2002-01-25, komitete svarstyti pavasario sesijoje.

 

 

 

Komiteto padėjėja Rita Virbalienė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 21.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas