Lietuvos Respublikos Seimas

2002-01-21

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, sausio 21 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1319, kurį Komiteto nariams pristatė Teisingumo viceministras Gintaras Švedas bei Komiteto išvadų rengėjas Vytenis Povilas Andriukaitis. Pagrindinis šios konvencijos tikslas – reglamentuoti įvairių korupcinių veikų kriminalizavimą, užtikrinant glaudesnį valstybių – konvencijos dalyvių bendradarbiavimą, vykdant baudžiamąjį persekiojimą už korupcinius nusikaltimus. Komiteto nariai po svarstymo įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.

Antrojo klausimo metu buvo svarstomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1314. Su šiuo įstatymo projektu supažindino Susisiekimo ministerijos Kelių transporto departamento direktorius Romualdas Petravičius bei Komiteto išvadų rengėjas Vytenis Povilas Andriukaitis. Pastarasis susitarimas suteikia teisę vienai ir kitai šaliai, jų vežėjams vykdyti tarptautinius keleivių ir krovinių vežimus automobiliais tarp dviejų šalių ir tranzitu per jų teritoriją, nustato keleivių krovinių vežiojimų bei šiems vežėjams reikalingų leidimų išdavimo tvarką, numato atleidimus nuo muitų ir kitų rinkliavų bei ginčų sprendimo tvarką. Po svarstymo Komiteto nariai įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.

Prie papildomų klausimų buvo svarstomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutarties ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1332, kurį pristatė Teisingumo viceministras Gintaras Švedas bei Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis. Pastaroji sutartis numato, kad susitariančios šalys, t.y. Lietuva ir Jungtinės Amerikos Valstijos, įsipareigoja pagal prašymą viena kitai išduoti sutartyje numatytomis sąlygomis asmenis, kurie yra jų teritorijoje, kad jiems būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė arba įvykdytas nuosprendis. Po svarstymo įstatymo projektui pritarta vienbalsiai.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 21.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas