Lietuvos Respublikos Seimas

Komiteto 2002-01-16 d. posėdžio sprendimas Nr.2 dėl Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

SPRENDIMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS

REGULIAVIMO AGENTŪROS VEIKLOS

2002 m. sausio 16 d. Nr. 2

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas konstatuoja, kad nepaisant Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (toliau – Agentūra) intervencinių ir papildomo skolinimosi išlaidų mažėjimo, iki šiol nepadengta 82 mln. Lt veiklos nuostolių. Net 16 proc. visų intervencinių ir papildomo skolinimosi išlaidų 2000 - 2001 metais sudarė palūkanos ir kiti mokesčiai bankams.

Be to, vis dar nesukurta sklandžiai veikianti žemės ūkio produktų intervencinio supirkimo sistema.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.Kai tik bus pateiktos Valstybės kontrolės išvados dėl Agentūros veiklos, apsvarstyti jas ir parengti šios Agentūros veiklos gerinimo priemones, ypatingą dėmesį skiriant:

1.1. Racionalesnių Agentūros finansavimo šaltinių (valstybės biudžetas, Privatizavimo fondas ir pan.) paieškai;

1.2. Žemės ūkio produkcijos supirkimo intervencinių išlaidų mažinimui;

1.3 Agentūros veiklos nuostolių kompensavimui;

1.4. Ilgalaikės, stabiliai veikiančios ir ES reikalavimus atitinkančios žemės ūkio produktų intervencinio supirkimo tvarkos parengimui;

1.4. Agentūros administracinių gebėjimų stiprinimui.

2. Iki 2002 metų kovo 1 d. pateikti informaciją apie priimtas priemones Agentūros veiklai tobulinti.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas