Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba iškilmingoje vėliavų rikiuotėje, skirtoje Krašto apsaugos savanorių pajėgų 11-osioms įkūrimo metinėms paminėti

2002 01 17

Gerbiamieji karininkai ir kariai,

Mieli svečiai,

 

Simboliška, kad savo gimtadienį Krašto apsaugos savanorių pajėgos švenčia čia, šioje aikštėje, prie mūsų pergalės simbolio – sausio 13-osios memorialo.

Švenčia prie barikadų, kurios tada, tą kruvinąjį sekmadienį, prieš 11 metų, vargu ar būtų galėję pasipriešinti gorbačioviškai atsinaujinančios stalininės imperijos karo mašinai, pasišovusiai ir vėl užgniaužti mūsų laisvę.

Šitos barikados jau tada tebuvo tik simbolis.

Tikri tada čia buvo tik žmonės.

Ne barikados juos saugojo. Jie saugojo barikadas. Ir Seimą saugojo. Ir Lietuvą. Kuri tada irgi jau buvo TIKRA.

Tomis dienomis čia buvo susirinkę TIK SAVANORIAI.

Ir prie televizijos bokšto – TIK SAVANORIAI.

Ir prie Spaudos rūmų, ir prie televizijos ir radijo.

Visa Lietuva tomis dienomis buvo SAVANORĖ.

Niekieno nevaroma ji išėjo ginti savęs.

Ir buvo ji tada pasirengusi net pačiam blogiausiam. Bet TAIP pasirengusi, kad JAU NIEKAS NIEKADA PASAULYJE NEGALĖTŲ KAIP ANDAI PASAKYTI: JIE SAVANORIŠKAI VĖL SUGRĮŽO Į IMPERIJĄ.

 

Lietuva tada nugalėjo. Nes jos MEILĖ tuomet buvo nepalyginamai stipresnė už tankus vairavusią NEAPYKANTĄ.

Todėl nepaprastai svarbu, kad būtent tada ir būtent toje žūtbūtinėje LAISVĖS ir VERGOVĖS, MEILĖS ir NEAPYKANTOS dvikovoje formavosi ir jau grūdinosi, šiandieninės Lietuvos krašto apsaugos pajėgos.

1991 m. sausio 17 d., praėjus vos kelioms dienoms po įsimintinojo sausio 13-osios Kruvinojo sekmadienio Aukščiausioji Taryba priėmė Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą, kuris ir tapo jūsų gimimo liudijimu.

Gerbiami kariai, išsirikiavę šioje ypatingoje mūsų valstybės istorijos vietoje! Šiandien, Jūsų gimtadienio proga, leiskite pasveikinti jus, o jūsų asmenyje visus 10 tūkstančių karių savanorių ir 2 tūkstančius karininkų bei liktinių, tarnaujančių dešimtyje rinktinių ir aviacijos batalione.

Lai įkvepia Jus ši istorinė vieta. Lai įkvepia žinojimas, kad kaip kariai savanoriai, jūs gimėte čia. Gimėte iš meilės. Meilės Laisvei ir Lietuvai.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 01 17.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas