Lietuvos Respublikos Seimas

2002 sausio 16 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2002 m. sausio 16 dieną :

 

1. SVARSTYTA: Darbo kodekso projektas Nr. IXP-1268.

Svarstytos Seimo Teisės departamento, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėjų L.Zdanavičienės bei D.Komparskienės pastabos.

Komiteto nariai J.Sabatauskas, R.Šukys, V. Popovas pasiūlė tobulinti atskiras projekto nuostatas.

NUSPRĘSTA: siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti Darbo kodekso projektą pagal pastabas, kurios buvo apsvarstytos Teisės ir teisėtvarkos komitete ir kurioms komitetas pritarė.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA: Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas Nr. IXP-1269 ES

NUSPRĘSTA: siūlyti pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA: Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas Nr. IXP-1236.

Svarstytos Teisės departamento bei komiteto patarėjo A.Kabišaičio pastabos. Komiteto nariai J.Sabatauskas, R.Šukys, V. Popovas pasisakė dėl projekto nuostatų.

NUSPRĘSTA: siūlyti pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento ir A. Kabišaičio pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1863, 1866 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 224, 2591, 272 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1237.

NUSPRĘSTA: siūlyti pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA: Hipotekos registro steigimo įstatymo 1,5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1238.

NUSPRĘSTA: siūlyti pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 17.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas