Lietuvos Respublikos Seimas

2002-01-14 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
J. Zalatorius, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktorius.
K. Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės Registrų tarnybos skyriaus vedėjas.
E. Kazakevičius, LR Vyriausybės kanceliarijos Informacinės visuomenės skyriaus vedėjas.
D. Maikštėnas, UAB “Omnitel” rinkos strategijos koordinatorius.
V. Vitkauskas, asociacijos InfoBalt prezidentas.
R. Krukauskas, asociacijos InfoBalt viceprezidentas.
E. Babenskas, G. Babravičiaus visuomeninis padėjėjas.
J. Agintaitė, V. Kvietkausko padėjėja.
T. Jonušas.

Darbotvarkė:

1. Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo pradžios” projektas IXP-1211 (pasirengimas svarstymui).
2. Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189 (pasirengimas svarstymui).
3. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės veikla (pranešėjas -
J. Zalatorius).
4. Dėl papildomų lėšų skyrimo informatikų rengimui (pranešėjas - A. Kunčinas).
5. Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės kitai savaitei tvirtinimas (pranešėjas -
A. Kunčinas).

1. SVARSTYTA: Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo pradžios” projektas IXP-1211 (pasirengimas svarstymui).

NUSPRĘSTA: Komiteto išvadų rengėjais paskirti Algirdą Kunčiną ir Gintautą Babravičių.

2. SVARSTYTA: Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189 (pasirengimas svarstymui).

NUSPRĘSTA: Komiteto išvadų rengėjais paskirti Algirdą Kunčiną ir Gintautą Babravičių.

3. SVARSTYTA: Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės veikla (pranešėjas - J. Zalatorius).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės 2001 metais atliktiems darbams, kurie buvo vykdomi atsižvelgiant į prioritetus, numatytus Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginiame plane, kryptingai ir nuosekliai vykdomai informacinės visuomenės plėtros koordinavimo politikai.

                    Pažymėtina, jog per nepilną savo veiklos pusmetį komitetas tikslingai panaudojo skirtus asignavimus, organizavo savo valdymo struktūrą, tapo visaverte valstybės institucija įgyvendinančia valstybės politiką Informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje.

2. Įpareigoti Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie LR Vyriausybės tęsti pradėtus informacinės visuomenės plėtros procesų koordinavimo darbus, užtikrinti informacinių technologijų ir telekomunikacijų srities uždavinių vykdymą, garantuoti, jog žiniomis grįstos visuomenės ir ekonomikos kūrimas bus efektyvus ir sistemingas.

3. Išklausyti kas ketvirtį Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės ataskaitas apie atliktus darbus, rezultatus ir problemas.

4. SVARSTYTA: Dėl papildomų lėšų skyrimo informatikų rengimui (pranešėjas -
A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA: Prašyti Švietimo ir mokslo ministerijos rasti galimybę skirti papildomų lėšų projekto įgyvendinimui.

5. SVARSTYTA: Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės ateinančiai savaitei tvirtinimas (pranešėjas A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA: Rengti bendrus posėdžius su kitais komitetais pagal patvirtintą planą.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 16.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas