Lietuvos Respublikos Seimas

Sausio 16 d. posėdyje

 

Komitetas apsvarstė Seimo narių Jono Čekuolio ir Jono Korenkos įregistruotus pasiūlymus kino įstatymo projektui bei pasiūlymus, įvairių organizacijų pateiktus per 2002 m. sausio 10 d. Komiteto surengtus projekto klausymus. Buvo aptartos Kultūros ministerijos darbo grupės parengtos išvados dėl šių pasiūlymų, taip pat pačios darbo grupės siūlomos naujos pataisos. Nutarta pagal Komiteto aprobuotas pataisas parengti naują projekto variantą ir jį įregistruoti kartu su Jono Jučo ir Jono Korenkos parengta Komiteto išvada dėl projekto.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 16.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas