Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. sausio 16 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo nario V.Andriukaičio pasiūlymai Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10, 11, 17, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1252(2).

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pasiūlymams nepritarti.

 

2. SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo papildymo 53 straipsniu, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1267 ES.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

 

3. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002 01 21) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002 01 21) darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas