Lietuvos Respublikos Seimas

2002 01 14 d. BFK posėdis

 

 

    1. Apsvarstytas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas IXP-1203ES.

V.Vasiliauskas (Finansų viceministras) pasakė, kad įstatymo projektas patobulina visą PVM apmokestinimo tvarką ir padaro ją aiškesnę. Minėtame įstatymo projekte keičiamas apmokestinimo objektas, momentas, atsisakoma kai kurių lengvatų, kurios neatitinka Europos Sąjungos reikalavimų. Be to įstatyme įteisinami kai kurie, leidžiami pagal Europos Sąjungos direktyvas, PVM tarifai - 0, 5, 9 ir 18 procentų.

Komitete apsvarstytos 19-kos visuomeninių organizacijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai bei Seimo narių G.Kniukštos, P.Vilko, E.Maldeikio, P.Gražulio, D.Teišerskytės, J.Veselkos, A.Klišonio pateikti pasiūlymai.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam, komiteto patobulintam, įstatymo projektui IXP-1203ES.

Pritarti iki 2003-12-31 PVM neapmokestinimo lengvatą taikyti tradicinių dailiųjų amatų dirbiniams (LR Ūkio ministerijos Tarpžinybinės tradicinių dailiųjų amatų dirbinių ekspertų komisijos pasiūlymas);

Pritarti nuo 2002-07-01 d. lengvatinį 5 procentų PVM tarifą taikyti knygoms, laikraščiams ir žurnalams, išskyrus erotinio ir smurtinio pobūdžio leidinius (Nacionalinės žurnalistų leidėjų asociacijos pasiūlymas);

Iš esmės pritarti (Farmacijos pramonės pasiūlymui) pasiūlymui pavesti LR Vyriausybei įvertinant paklausių importuotų ir šalyje pagamintų vaistų santykį, sudaryti 2 sąrašus vaistų ir vienu atveju palikti ankstesnį apmokestinimo režimą, kitu - 5 procentų PVM tarifą, nuo įstatymo įsigaliojimo datos;

Iš esmės pritarti (Mokesčių policijos departamento) pasiūlymui visą sandorio riziką perkelti pirkėjui (tikrinti ar tiekėjas veikia legaliai ir t.t).

Pritarti (Generalinės prokuratūros ir Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos) pasiūlymui leisti mokesčių administratoriui koreguoti apmokestinamąją vertę, reikalauti papildomų dokumentų dėl 0 tarifo.

Pritarta kai kuriems Teisės departamento ir kai kurių visuomeninių organizacijų pateiktiems redakcinio pobūdžio pasiūlymams.

Iš esmės pritarti Seimo nario A.Klišonio pasiūlymams dėl LR Vyriausybės patvirtintų sąrašų vaistams ir kai kuriems Seimo nario E.Maldeikio pasiūlymams - dėl ilgalaikio turto apibrėžimo patikslinimo ir dėl finansinių paslaugų sąvokos išplėtimo.

Pritarti Ekonomikos komiteto pasiūlymui iš esmės pritarti įstatymo projektui.

Kitiems pasiūlymams nepritarta.

2. Apsvarstytas Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1276.

Įstatymo projekto esmė - pripažinti netekusiu galios LR laikinąjį mokėjimų eilės tvarkos įstatymą.

Nuspręsta:

Pritarta iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

 

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas