Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba konferencijoje “Dėl LR Seime svarstomų LR Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo ir su juo susijusių įstatymų projektų”

 

2002 01 14

Mieli konferencijos dalyviai,

2002-ius metus Seimas paskelbė Konstitucijos sukakčių minėjimo metais. Simboliška, kad vienas svarbiausių darbų, kuriuos mes planuojame atlikti – tai apsispręsti dėl Konstitucijos keitimo, susijusio su žemės paskirties žemės pardavimu ir įsigijimu.

Šis klausimas kelia daug diskusijų Seime, Vyriausybėje, visuomenėje ir tai yra natūralu, kadangi žemė yra ir visuomet buvo viena iš esminių sąlygų, apibrėžiančių valstybės sąvoką.

Šie metai Lietuvai – didelių iššūkių metai, kurie pareikalaus iš mūsų daug pastangų, jeigu norime save matyti tarp pirmųjų šalių, pakviestų narystei Europos Sąjungoje. Žinodami šį kontekstą, suvokiame, jog sprendimo atidėlioti mes negalime.

Ekspertų ekonominiai paskaičiavimai rodo, kad kliūčių prekybai žeme pašalinimas pagyvintų prekybą žeme, padėtų sąlygas augti investicijoms ir ekonominei veiklai kaimo vietovėse. Žemė turi tapti realiu, o ne formaliu turtu.

Kita vertus, mes turime ypatingai apgalvoti visą saugiklių mechanizmą, numatyti būdus, kurie leistų efektyviai kontroliuoti žemės pirkimo-pardavimo procesą. Tai jautri sritis ir į problemos sprendimą mes taip pat turime pažiūrėti itin jautriai.

Šiandien dažnai girdime apie pavojų, jog priėmus pataisas mūsų žemes supirks turtingesni užsieniečiai, o mūsų žmonės bus nuvaryti nuo žemės. Istorija rodo, kad tokios baimės egzistavo ne tik pas mus, bet ir kitose šalyse.

Jau anksčiau į ES įstojusių Švedijos, Suomijos gyventojai taip pat nuogąstavo, ar turtingi užsieniečiai neišpirks vaizdingų Skandinavijos ežerų pakrančių. Rytų vokiečiai, susijungus Rytų ir Vakarų Vokietijai taip pat baiminosi galimos turtingesnių kaimynų invazijos, tačiau istorija parodė, kad taip neatsitiko.

Dauguma ES valstybių žemės ūkio paskirties žemės savininkams taiko taisykles, kurios juos įpareigoja prižiūrėti, dirbti įsigytą žemę, investuoti į ūkį, gauti tam tikrą pajamų dalį iš žemės ūkio veiklos.

Manau, kad panašias taisykles turėtų taikyti ir mūsų šalis.

Lietuvoje dar sklando daug baimių ir mūsų visų šiandien čia susirinkusiųjų tikslas – padaryti viską, kad šioms baimėms nebeliktų pagrindo.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas