Lietuvos Respublikos Seimas

2002 01 08 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas svarstė Miškų įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1270 kartu su Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 62(1) 62(2) straipsniais ir 62, 224, 242, 244, 259(1), 268, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu IXP-1138A. Svarstyme dalyvavo Prezidentūros, Lietuvos miškų savininkų asociacijos, Aplinkos ministerijos atstovai. Nuspręsta pritarti Miškų įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1270 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 62(1), 62(2) straipsniais ir 62, 224, 242, 224, 259(1), 268, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1138(A). Pranešėju paskirti komiteto narį Vytautą Einorį.

Po Energijos taupymo įstatymo projekto IXP-1291 svarstymo komitetas nusprendė: siūlyti Ekonomikos komitetui atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarijos Teisės Departamento 2001-12-20 išvadą bei suinteresuotų organizacijų pateiktus siūlymus, atmesti Energijos taupymo įstatymo projektą IXP-1291; siūlyti Ekonomikos komitetui, tobulinant Energetikos įstatymo projektą IXP-1195 papildyti jį nuostatomis dėl energijos taupymo priemonių įgyvendinimo ir skatinimo išvengiant naujų mokesčių įvedimo bei naujų biurokratinių funkcijų steigimo. Pranešėju paskirti komiteto pirmininko pavaduotoją Juozą Raistenskį.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 09.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas