Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Redakcinės komisijos posėdžio 2001 m. lapkričio 30 d., Talinas, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Andres Herkel, komiteto pirmininkas (Estija)

Imants Burvis, komiteto pirmininko pavaduotojas (Latvija)

Nikolajus Medvedevas, komiteto narys (Lietuva)

Ekspertai

Liliana Buldakov, redaktorė (Estija)

Tatjana Verhoustinskaja, redaktorė (Estija)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ingrida Sticenko, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Darbotvarkė:

1. Diskusija dėl dokumentų projektų, teikiamų 19-ajai Baltijos Asamblėjos sesijai.

1. SVARSTYTA:

Diskusija dėl dokumentų projektų, teikiamų 19-ajai Baltijos Asamblėjos sesijai.

NUTARTA:

1.1. Pavesti Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretoriatui įvesti į dokumentų projektus BA Redakcinės komisijos posėdyje išsakytas pastabas.

1.2. Pritarti su pataisomis, siūlant sujungti BA Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto bei BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto, Estijos delegacijos paruoštą rezoliucijos dėl Baltijos valstybių veterinarijos tarnybų bendradarbiavimo saugant savo teritorijas nuo gyvulių pavojingų infekcinių ligų projektą su A. Klišonio, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje nario, paruoštu rezoliucijos dėl Baltijos valstybių bendradarbiavimo pavojingų ir ypač pavojingų infekcinių ligų kontrolės klausimais projektu.

1.3. Pritarti BA Saugumo ir užsienio reikalų komiteto, Estijos delegacijos paruoštam deklaracijos projektui su pataisomis.

1.4. Pritarti BA Teisės komiteto, Estijos delegacijos paruoštam deklaracijos dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos Statuto ratifikavimo Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentuose projektui su pataisomis.

1.5. Pritarti BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, Estijos delegacijos paruoštam rezoliucijos dėl alkoholizmo plitimo ribojimo projektui su pataisomis.

1.6. Pritarti BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojo Gunčio Dambergo, Latvijos delegacijos nario paruoštam rezoliucijos dėl Baltijos valstybių nacionalinių kalbų plėtojimo bendroje Baltijos švietimo erdvėje projektui su pataisomis.

1.7. Pritarti BA Saugumo ir užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo V. Landsbergio, Lietuvos delegacijos nario paruoštam pareiškimo dėl readmisijos sutarčių projektui ir prašyti ekspertų nuomonės šiuo klausimu.

1.8. Pritarti BA Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto, Estijos delegacijos paruoštam rezoliucijos dėl jūrų turizmo plėtros Baltijos valstybėse projektui su pataisomis.

1.9. Pritarti Latvijos delegacijos paruoštam kreipimosi į Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentus projektui ir prašyti ekspertų nuomonės šiuo klausimu.

1.10. Pritarti sprendimo dėl Baibos Molnikos paskyrimo Baltijos Asamblėjos sekretore naujam terminui projektui.

1.11. Pritarti sprendimo dėl 2002 metų Baltijos Asamblėjos biudžeto projektui.

1.12. Pritarti Baigiamojo dokumento projektui.

Pirmininkas N. Medvedevas

Sekretorė R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas