Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdis 2001 m. lapkričio 8 d., Ryga, Latvija Baltijos Asamblėjos sekretoriato pastabos

Posėdžio dalyviai:

1. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo pirmininkas, Estijos delegacijos BA vadovas

2. Giedrė Purvaneckienė, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos BA vadovė

3. Romualds Ražuks, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Latvijos delegacijos BA vadovas

4. Siiri Oviir, BA Prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5. Audrius Klišonis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovės pavaduotojas

6. Arnis Razminovičs, BA Prezidiumo narys, Latvijos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

7. Baiba Moļņika, Baltijos Asamblėjos sekretorė

8. Renata Jankauskaite, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

9. Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

Posėdžio darbotvarkė:

1. Atidarymas

Trivimi Velliste

2. Organizaciniai klausimai, susiję su Baltijos Asamblėjos dešimtmečio paminėjimu

Romualds Ražuks

Baiba Moļņika

3. Baltijos Asamblėjos 19-ji sesija (2001 m. gruodžio 13-15 d., Taline)

Trivimi Velliste

4. Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų darbo planai Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu (2002 m. sausis – birželis)

Giedrė Purvaneckienė

5. Baltijos Asamblėjos dešimtmečiui skirtos knygos pristatymas

Baiba Moļņika

1. Atidarymas

T. Velliste atidarė posėdį ir pasveikino jo dalyvius. T. Velliste pasidomėjo, ar kuris nors iš dalyvių turi kokių nors pasiūlymų ar prieštaravimų dėl posėdžio darbotvarkės.

R. Ražuks pasiūlė į posėdžio darbotvarkę įtraukti Baiba Moļņika pakartotinio paskyrimo į Baltijos Asamblėjos sekretorės postą klausimą.

Prezidiumas patvirtino posėdžio darbotvarkę.

2. Organizaciniai klausimai, susiję su Baltijos Asamblėjos dešimtmečio paminėjimu

R. Ražuks padėkojo delegacijoms, kad atvyko į minėjimo iškilmes.

B. Moļnika pranešė apie Baltijos Asamblėjos jubiliejui skirtus renginius. Ji pastebėjo, kad jubiliejaus paminėjimo programoje pakeitimų nėra.

3. Baltijos Asamblėjos 19-ji sesija (2001 m. gruodžio 13-15 d., Taline)

T. Velliste supažindino su sesijos preliminaria programa. Jis pastebėjo, kad Estijos delegacija svarstė pasiūlymus, kurie buvo pateikti Prezidiumo posėdyje Kopenhagoje.

G. Purvaneckienė pranešė, kad Lietuvos delegacijos posėdžio dar nebuvo. Lietuvos delegacijos nariai kitame delegacijos posėdyje aptars sesijos programą ir galimas kiekvienos temos pranešėjų kandidatūras.

R. Ražuks pranešė, kad Latvijos delegacija pritarė sesijos programai. Latvijos delegacija neprieštarauja sesijos programai.

Prezidiumas nusprendė, kad sesijos atidarymo metu į dalyvius kreipsis Šiaurės Tarybos ir Beneliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos atstovai. Sesijos svečiai dar kartą kreipsis į dalyvius po BA Prezidiumo narių pranešimų.

V. Landsbergis pasiūlė į sesijos atidarymą įtraukti Lietuvos ir Lenkijos Asamblėjos atstovo kreipimąsi. Jis taip pat pasiūlė stiprinti Baltijos Asamblėjos bei Lietuvos ir Lenkijos Asamblėjos bendradarbiavimą. Jis pranešė, kad ši organizacija labai domisi bendradarbiavimu su Baltijos valstybėmis ir kad Lenkija remia Baltijos valstybių integraciją į NATO.

T. Velliste parėmė pasiūlymą stiprinti Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimą su Lietuvos ir Lenkijos Asamblėja, tačiau Šiaurės Taryba ir BTKT yra Baltijos Asamblėjos partnerės, o Lietuvos ir Lenkijos Asamblėja turi daug daugiau sąsajų su Lietuva.

Buvo pasiūlyta saugumo ir užsienio reikalų komitetui parengti bendradarbiavimo su Lietuvos ir Lenkijos Asamblėja strategiją.

S. Oviir panešė, kad į posėdžio dalyvius galėtų kreiptis Sankt Peterburgo atstovas.

4. Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų darbo planai Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu (2002 m. sausis – birželis)

T. Velliste pranešė, kad formaliai darbo planai buvo patvirtinti Prezidiumo posėdyje Kopenhagoje. Prezidiumas turėtų aptarti finansiniu darbo plano klausimus.

B. Moļņika pranešė, kad darbo planas priklauso nuo Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžeto. Ji taip pat pranešė, kad darbo planas buvo išsiųstas ir Šiaurės Tarybos sekretoriatui.

R. Ražuks pasiūlė geriau susipažinti su naująja Šiaurės Tarybos struktūra.

S. Oviir pasiūlė pertvarkyti Baltijos asamblėjos komitetų veiklą ir funkcijas bei nustatyti BA ir ŠT komitetų bendradarbiavimo galimybes.

A. Klišonis priminė būtinybę įvertinti partijų grupių bendradarbiavimą. Jeigu iškils būtinybė, būtų galima papildyti Baltijos Asamblėjos statutą.

A. Razminovičs pasiūlė neįtraukti konservatorių (dešiniųjų) partijų grupių seminaro į darbo planus, nes tai nėra Prezidiumo kompetencijoje.

5. Baltijos Asamblėjos dešimtmečiui skirtos knygos pristatymas

B. Moļņika pranešė, kad visi pasirengimai knygos leidybai baigti. Yra likę tik keletas darbų prieš išleidžiant knygą.

V. Landsbergis pabrėžė, kad būtina pataisyti keletą dalykų Lietuvos istorijos skyriuje.

Prezidiumas nusprendė, kad nacionalinės delegacijos turi teisę peržiūrėti knygą ir savo pastabas siųsti iki lapkričio 13 d.

6. B. Moļņika skyrimas Baltijos Asamblėjos sekretore

R. Ražuks pranešė, kad Latvijos delegacija remia B. Moļņika skyrimą Baltijos Asamblėjos sekretore.

T. Velliste pranešė, kad Estijos delegacija remia B. Moļņika skyrimą Baltijos Asamblėjos sekretore.

G. Purvaneckienė pranešė, kad Lietuvos delegacija aptars šį klausimą kitame delegacijos posėdyje.

Trivimi Velliste

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas

Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas

Baiba Moļņika

Baltijos Asamblėjos sekretorė

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas