Lietuvos Respublikos Seimas

APSKRITO STALO DISKUSIJOS

"PSICHIKOS SVEIKATA LIETUVOJE: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS"

REZOLIUCIJA

2001 m. gruodžio 18 d.

Vilnius

 

2001 metai buvo ypatingi metai pasaulio gyventojų psichikos sveikatos dabarčiai ir ateičiai. Pasaulio sveikatos organizacija, paskyrusi pasaulio sveikatos dieną – 2001 metų balandžio 7-ąją – psichikos sveikatai, baigiantis metams paskelbė 2001 metų Pasaulio sveikatos pranešimą “Psichikos sveikata: naujas supratimas, nauja viltis”.

Tai istorinis dokumentas, įpareigojantis valstybes - PSO nares vykdyti aiškias ir konkrečias rekomendacijas psichikos sveikatos srityje:

  1. teikti pagalbą pirminės priežiūros lygyje;
  2. užtikrinti, kad psichotropiniai vaistai turi būti prieinami;
  3. teikti pagalbą psichikos ligoniams, įskaitant ir sergančiuosius priklausomybės ligomis, bendruomenėje;
  4. šviesti visuomenę;
  5. įtraukti bendruomenes, šeimas ir paslaugų vartotojus;
  6. kurti ir vykdyti nacionalines strategijas, programas ir įstatymus;
  7. plėtoti žmogiškuosius išteklius, stiprinant visuomenės psichikos sveikatą ir sprendžiant su psichikos sveikata susijusias problemas;
  8. įtraukti kitus (ne sveikatos) sektorius;
  9. monitoruoti bendruomenės lygio psichikos sveikatos paslaugas;
  10. skatinti mokslinius tyrimus psichikos sveikatos srityje.

Vykdant šias rekomendacijas Lietuvoje, būtini nauji žingsniai, tęsiant pradėtą psichikos sveikatos priežiūros reformą.

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su KMU ir VU turi peržiūrėti bendrosios praktikos gydytojų rengimo programas ir skirti žymiai didesnį dėmesį bendravimo įgūdžių mokymui, darbo komandoje įgūdžių mokymui, dažniausiai pasitaikančių suaugusiųjų ir vaikų amžiuje elgesio ir psichikos sutrikimų ankstyvam išaiškinimui ir ambulatoriniam gydymui.

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Privalomojo sveikatos draudimo taryba ir Valstybine ligonių kasa turi išanalizuoti 4 metų patirtį, teikiant ambulatorinę pagalbą savivaldybių įsteigtuose psichikos sveikatos centruose ir pateikti konkrečias rekomendacijas dėl psichikos sveikatos centrų funkcijų, santykio su BPG institucija, galimybių teikti šiems centrams paslaugas, šiuo metu priskiriamas antriniam sveikatos priežiūros lygiui.

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Privalomojo sveikatos draudimo taryba ir Valstybine ligonių kasa turi numatyti priemones, kurios leistų žymiai išplėsti priklausomybės nuo narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų gydymo ir reabilitacijos paslaugas pirminėje sveikatos priežiūroje, įskaitant ir dalinį vaistų opioidinei priklausomybei gydyti kompensavimą.

Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi pateikti konkrečių poįstatyminių aktų paketą, kaip galima būtų realiai pradėti deinstitucionalizacijos procesą. Abiejų ministerijų bendra atsakomybė yra sukurti psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos ligoniams teikimo ir apmokėjimo mechanizmą, sukuriant alternatyvą vieninteliam iki šiol egzistuojančiam keliui – ligonių patalpinimui į psichoneurologinius pensionatus. Tuo tikslu 2002 m. turi būti aprašytos, detalizuotos ir įkainotos ambulatorinės ir dienos stacionaro paslaugos.

Sveikatos apsaugos ministerija, bendradarbiaudama kartu su Valstybine ligonių kasa, turi skubiai patvirtinti naujų, 2000 metais detalizuotų ir Sveikatos apsaugos ministro patvirtintų vaikų psichiatrijos ir psichoterapijos bei vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų įkainius ir 2002 m. inicijuoti jų teikimą ir apmokėjimą demonstracinėse tarnybose.

Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija turi užtikrinti, kad psichikos sveikatos išsaugojimas ir psichikos sutrikimų, savižudybių, priklausomybių, vaikų ir paauglių socializacijos sutrikimų prevencija taptų prioritetine kryptimi, įgyvendinant Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros strategiją. Savižudybių prevencija turi būti pripažinta prioritetine Vyriausybės veiklos sritimi, atitinkamai finansuojant tris svarbiausius nacionalinės savižudybių strategijos komponentus. Būtina užtikrinti 100% kompensuojamą gydymą sergantiesiems šizoafektiniais sutrikimais bei sunkia depresija.

Iš esmės turi pasikeisti Vyriausybės institucijų požiūris į mokslo tiriamųjų darbų prioritetus sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos srityje. Atsižvelgiant į tai, kad psichikos sutrikimai tampa didžiausia ekonomine našta iš visų sveikatos sutrikimų, ir kad įmanoma, taikant moksliškai pagrįstus prevencijos, gydymo ir reabilitacijos metodus, šią naštą sumažinti, turi būti skiriama prioritetinė parama moksliniams tyrimams psichikos sveikatos srityje vykdyti.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 01 02.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas