Lietuvos Respublikos Seimas

2001 12 19 d. BFK posėdis

  1. SVARSTYTA: Seimo nario J.Čekuolio pasiūlymai LR Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1065.
  2. NUSPRĘSTA:

   1. Pritarti 1, 2, 4 ir 6 dalyse išdėstytiems pasiūlymams;

   2. Nepritarti 3 ir 5 dalyse išdėstytiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. SVARSTYTA: Seimo nario A.Plokšto pasiūlymai LR Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1065.
  4. NUSPRĘSTA:

   Seimo narys A.Plokšto savo pasiūlymus atsiėmė.

    

  5. SVARSTYTA: Seimo nario G.Kniukštos pasiūlymai Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1214(3).
  6. NUSPRĘSTA:

   Pritarti 1 dalyje išdėstytiems pasiūlymams iki žodžio "panaudoti".

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  7. SVARSTYTA: Seimo narių A.Bauros, E.Karečkos, A.Puloko, R.Sinkevičiaus, K.Skamarako ir V.Rinkevičiaus pasiūlymai Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1214(3).
  8. NUSPRĘSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  9. SVARSTYTA: Seimo nario Alg.Butkevičiaus pasiūlymai Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1214(3) (1 priedui).
  10. NUSPRĘSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  11. SVARSTYTA: Seimo nario Alg.Butkevičiaus pasiūlymai Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1214(3) (11 str.1daliai).
  12. NUSPRĘSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  13. SVARSTYTA: Seimo nario Alg.Butkevičiaus pasiūlymai Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1214(3) (3 priedui).
  14. NUSPRĘSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  15. SVARSTYTA: Seimo nario B.Bradausko pasiūlymai Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1214(3).
  16. NUSPRĘSTA:

   1. Pritarti 1 dalyje išdėstytiems pasiūlymams.

  17. Nepritarti 2 dalyje išdėstytiems pasiūlymams.
  18. Balsavimas vyko dėl 2 dalyje išdėstytų pasiūlymų.

   Balsavimui buvo pateikta formuluotė nepritarti 2 dalyje išdėstytiems pasiūlymams

   Balsavimo rezultatai: 6 už; 1 prieš; susilaikiusių nebuvo.

    

    

  19. SVARSTYTA: Seimo nario A.Syso pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205.
  20. NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  21. SVARSTYTA: Seimo narių G.Šivicko ir R.Vaštako pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(4).
  22. NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  23. SVARSTYTA: Seimo narių R.Palaičio, G.Steponavičiaus ir J.Liongino pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205.
  24. NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 8 už; 7 prieš; - susilaikė.

  25. SVARSTYTA: Seimo nario P.Vilko pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205.
  26. NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 8 už; 7 prieš; - susilaikė.

  27. SVARSTYTA: Seimo narių B.Vėsaitės ir P.Vilko pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205*.
  28. NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  29. SVARSTYTA: Seimo nario K.Glavecko pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(4).
  30. NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  31. SVARSTYTA: Seimo nario G.Steponavičiaus pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205.
  32. NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 8 už; 7 prieš; - susilaikė.

  33. SVARSTYTA: Seimo nario V.Rinkevičiaus pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205 (4).
  34. NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 11 už; 1 prieš; - susilaikė.

    

  35. SVARSTYTA: Seimo narių Alg.Butkevičiaus ir G.Šivicko pasiūlymai Fizinių pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 7, 81, 33, 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1134(2).

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 20.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas