Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 19 d. posėdyje

 

Komitetas apsvarstė Dalios Teišerskytės pasiūlymą Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo naujai redakcijai, kuriuo siekiama pagerinti knygų ir žurnalų leidybos sąlygas, prilyginant jas laikraščių leidybai. Ji pasiūlė pridėtinės vertės mokesčiu iki 2003 m. gruodžio 31 d. neapmokestinti ne tik laikraštinio popieriaus, kaip yra dabar numatyta Vyriausybės pateiktame šio įstatymo projekte, bet taip pat ir knygų bei žurnalų leidybai skirto popieriaus. Vienbalsiai pritaręs šiam pasiūlymui, Komitetas taip pat nutarė kreiptis į informacines agentūras bei kitą žiniasklaidą, atkreipti žurnalistų bei visuomenės dėmesį, kad apie ankstesnį, gruodžio 17 d. Komiteto posėdį buvo išplatinta netiksli, tendencinga informacija, neva buvęs priimtas sprendimas pasiūlyti panaikinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatas laikraštiniam popieriui. Minėtame posėdyje buvo kalbama apie tai, kad reikia suvienodinti laikraščių ir žurnalų konkurencines sąlygas ir Komitetas pritarė būtinybei pagerinti žurnalų leidėjų padėtį. Konkretaus sprendimo projekto gruodžio 17 d. posėdyje Komitetas nesvarstė ir nepriėmė.
Naujausi pakeitimai - 2001 12 19.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas