Lietuvos Respublikos Seimas

GRUODŽIO 17 D. POSĖDYJE

 

Komiteto narių Edvardo Kaniavos ir Jono Jučo iniciatyva surengtame posėdyje, dalyvaujant švietimo ir mokslo ministrui Algirdui Monkevičiui, kultūros ministrei Romai Dovydėnienei, švietimo ir kultūros viceminstrams, Lietuvos kompozitorių sąjungos, Muzikos akademijos, Nacionalinės filharmonijos, Muzikų rėmimo fondo atstovams, Vilniaus M. K. Čiurlionio ir Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijų vadovams bei kitiems muzikos kultūra ir muzikiniu švietimu suinteresuotiems asmenims, buvo trumpai apžvelgtos pagrindinės mūsų muzikos kūrėjus bei jos atlikėjus ir propaguotojus jaudinančios problemos. Ministras A. Monkevičius nuramino dėl muzikos mokyklų ateities susirūpinusius muzikos profesionalus, kad švietimo reformos eigoje muzikos mokyklų tinklą numatoma išsaugoti ir tobulinti, sudarant galimybes jas lankyti didesniam vaikų skaičiui, tarp jų ir tiems vaikams, kurie nesieks tapti profesionalais, bet, pramokę mėgėjiško muzikavimo, papildys muzikos mylėtojų ir klausytojų gretas. Ministrė R. Dovydėnienė, atsakydama į E. Kaniavos klausimus, užtikrino, kad netrukus bus patvirtintas naujasis Nacionalinės operos ir baleto teatro direktorius, informavo, kad Kultūros ministerijoje svarstoma galimybė veikti prie Nacionalinio operos ir baleto teatro studijai, kuri padėtų jauniems solistams geriau pasirengti profesionaliam darbui teatre ir toliau tobulintis; kad Nacionalinės filharmonijos Šiaulių ir Klaipėdos filialai rengiasi tapti savarankiškomis apskričių filharmonijomis. Taip pat ji išsakė ministerijos poziciją dėl Vilniaus plokštelių studijos, kuriai yra pasiūlyta persiorganizuoti iš uždarosios akcinės bendrovės į viešąją įstaigą ir suderinti jos patalpų nuomos sąlygas su Liaudies kultūros centru taip, kad nebūtų pažeisti įstatymai ir liktų išsaugota galimybė plokštelių studijai toliau veikti. Pokalbyje išaiškėjo daug su muzikos propagavimu susijusių problemų, pažymėta, kad ypač sudėtinga platinti ir populiarinti lietuvišką muziką, tam būtina valstybės parama. Nutarta ateinančių metų balandžio mėnesį surengti Seime konferenciją tema “Lietuvos muzikos kultūros dabartis ir perspektyvos”.

Komitetas išklausė Nacionalinės žurnalų leidėjų asociacijos prezidento Audroniaus Ažubalio kreipimąsi dėl naujo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir pritarė šios asociacijos siūlymui suvienodinti laikraščių ir žurnalų popieriaus, leidybos bei platinimo paslaugų apmokestinimą, kad ta pačia veikla užsiimančių verslo subjektų veiklos sąlygos būtų vienodos ir užtikrintų lygiateisę konkurenciją.
Naujausi pakeitimai - 2001 12 19.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas