Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.12.17 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 2001 gruodžio 17 d. posėdyje paskirtas pagrindiniu komitetu svarstė:

    • Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1260 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “susilaikė“).

Pasirengė svarstyti:

    • Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 19, ir 37 straipsnių papildymo 6, 13, 17, 31 ir 38 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 151, 152 ir 311 straipsniais įstatymo projektą IXP-1223 ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algimantą Valentiną Indriūną ir Eligijų Masiulį bei paprašyti Vyriausybės išvados;
    • Seimo rinkimų įstatymo 58 straipsnio 3 dalies ir 97 straipsnio 2 punkto pakeitimo įstatymo projektas IXP- 943 ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 2 punkto bei 87 straipsnio 1 dalies įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą IXP-944 ir nusprendė komiteto išvadų projektų rengėjais paskirti Gintarą Didžioką, Joną Jurkų ir Klemensą Rimšelį bei prašyti Vyriausiosios rinikimų komisijos ir Lietuvos Savivaldybių asociacijos išvadų šiems projektams.

Komitetas, paskirtas papildomu svarstė:

- Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10, 11, 17, ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1252 ir nusprendė iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas. (Balsavimo rezultatai: 9 balsavo “už“, 1 “susilaikė“).

- Valstybės turto fondo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1253 ir nusprendė iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas. (Balsavimo rezultatai: 9 balsavo “už“, 1 “susilaikė“).

- Įstatymo “Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti“ pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1254 ir nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: 9 balsavo “už“, 1 “susilaikė“).

Taip pat komitetas pritarė Petro Papovo pasiūlymui Apskrities valdymo įstatymo 4 straipsnio papildymo ir 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-354(2).

Gintaro Didţioko ir Valdemaro Tomađevskio pasiūlymų svarstymą Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20, ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-411(3) nutarta pratęsti kitame komiteto posėdyje.

 

Informacijŕ parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja Genovaitė Jasaitienė 369 – 806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2001 12 18.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas