Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio kelionės į Prancūzijos Respubliką 2000 m. gruodžio 11-14 d. ataskaita

Aš, Vytenis Andriukaitis, 2000 metų gruodžio 11-14 dienomis Seimo valdybos 2000 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 58 dalyvavau Strasbūre (Prancūzijos Respublika) vykusiuose Europos Parlamento Socialistų partijos frakcijos posėdžiuose.

Kelionės metu susitikau su Europos Parlamento Socialistų partijos frakcijos Baltijos grupės vadovu, Didžiosios Britanijos Leiboristų partijos nariu Gary Titley. Susitikimo metu aptarėme Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą eigą. Smulkiai apibūdinau opozicijoje buvusios Lietuvos Socialdemokratų partijos požiūrį į eurointegracinius procesus. Taip pat pristačiau mūsų frakcijos Seime pasiūlymus redaguojant Seimo rezoliucijos projektą.

Gary Titley patikino, kad Europos Parlamento Baltijos Socialistų partijos frakcijos narių nuomone Lietuva turėtų taptų ES nare kartu su kitomis pirmosios plėtros bangos šalimis kandidatėmis. Aš, savo ruožtu, pasiūliau reguliariai, kas ketvirtį, keistis informacija eurointegraciniais klausimais.

Apsilankymo Europos Parlamente metu taip pat susitikau su Socialistų partijos frakcijos pirmininko pavaduotoju Klausu Henschu. Susitikimo metu aptarėme mūsų frakcijos Seime galimybes dalyvauti Europos Parlamento Socialistų partijos frakcijos posėdžiuose. Sutarėme, kad Europos Parlamento Socialistų partijos frakcija galėtų finansuoti mūsų frakcijos narių dalyvavimą keturiuose posėdžiuose (t.y. aštuonis apsilankymus Europos Parlamente per metus), darbo grupių veikloje, gauti informaciją apie Europos Parlamente svarstomus klausimus. Taip pat aptarėme galimybes dėl mūsų frakcijos patarėjų stažuočių Europos Parlamente bei dalyvavimo EP Socialistų partijos frakcijos veikloje. Be to, susitikimo su Klausu Henschu metu pristačiau pagrindines mūsų partijos nuostatas dėl ES plėtros, pabrėžiau, kad Lietuvos politinės partijos vieningai remia Lietuvos narystės ES ir NATO siekius.

Apsilankymo Europos Parlamente metu taip pat dalyvavau Socialistų partijos frakcijos posėdžiuose, kurių metu buvo svarstomi ES plėtros klausimai. Pristačiau Lietuvos požiūrį į Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ateitį bei atsakiau į europarlamentarų klausimus dėl vizų režimo įvedimo šios srities gyventojams. Taip pat dalyvavau keturių darbo grupių darbe bei stebėjau Europos Parlamento plenarinį posėdį.

Seimo Pirmininko pavaduotojas

Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas