Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Portugalijos Respubliką 2001 m. birželio 28 –liepos 1 dienomis ataskaita

Aš, Vytenis Andriukaitis, 2001 metų birželio 29-30 dienomis Seimo valdybos 2001 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 357 dalyvavau Lisabonoje (Portugalijos Respublika) vykusiame Socialistų Internacionalo tarybos posėdyje.

Posėdyje buvo apsvarstyti tvarios plėtros, globalizacijos procesų humanizavimo, Pasaulinės Prekybos Organizacijos ( PPO ) reformavimo klausimai, taikos išsaugojimo Afrikoje bei Vidurio ir Artimuosiuose Rytuose iniciatyvos. Tarybos posėdyje taip pat buvo paminėtas Socialistų Internacionalo 50-metis.

Lietuvos socialdemokratų partiją be manęs atstovavo LR Seimo narė Roma Dovydėnienė. Broliškas partijas atstovavo valstybių ir vyriausybių vadovai, ministrai, ES pareigūnai: Didžiosios Britanijos premjeras Tonis Blairas, Portugalijos premjeras Antonio Guterresas, Suomijos prezidentė Tarja Halonen, Prancūzijos premjeras Lionelis Jospinas, Olandijos premjeras Wimas Kokas, Suomijos premjeras Paavo Lipponen, Vokietijos premjeras Gerhardas Schrioderis, ES komisaras Giunteris Verheugenas ir kiti.

Diskusijose apie tvarią plėtrą didžiausias dėmesys buvo skirtas klimato pokyčiams. Socialistų Internacionalo tarybos priimtoje deklaracijoje šiuo klausimu pažymima, kad Socialistų Internacionalas reikalauja, kad visos turtingos valstybės prisiimtų atsakomybę sprendžiant klimato pokyčio problemas. Kioto protokolas yra pirmas žingsnis telkiant pastangas dujų išmetimui į atmosferą sumažinti. Socialistų Internacionalas remia Kioto protokolą, kuris grindžiamas kiekvienos šalies atsakomybės už savo išmetamų dujų išmetimo sumažinimą principu. Socialistų Internacionalo taryba paragino visas valstybes ratifikuoti Kioto protokolą iki aukščiausio lygio susitikimo tvarios plėtros klausimais Johanesburge 2002 metais.

Tarybos posėdyje buvo pabrėžta, kad PPO ir toliau lieka geriausią potencialą spręsti su globalizacija susijusius pasaulinės prekybos aspektus bei plėsti pasaulinės prekybos naudą marginalizuotoms grupėms ir valstybėms turinčia organizacija. Tačiau posėdyje buvo pripažinta, kad, norėdama realizuoti šį potencialą, PPO turi būti reformuota. Ji turi tapti pažangaus prekybos liberalizavimo forumu. Tarybos priimtoje rezoliucijoje pažymima, kad globalizacija nėra tolygus ir procesas. Daugeliui žmonių, ypač besivystančiose šalyse, gresia marginalizacija ir nuolatinis skurdas. Tą pripažino ir posėdyje kalbėjęs PPO Generalinis direktorius Mikes Moores. Prie šių problemų sprendimo prisidėtų struktūriniai pokyčiai išsivysčiusių bei besivystančių šalių ekonomikose. Išsivysčiusios šalys turi plačiau atverti savo rinkas besivystančių šalių prekėms.

Daug dėmesio tarybos posėdyje buvo skirta kariniams konfliktams Afrikoje, Vidurio ir Artimuosiuose Rytuose bei jų prevencijai. Pasisakę šiuo klausimu renginio dalyviai pabrėžė, kad ilgalaikę bei tvirtą taiką galima užtikrinti tik laikantis tarptautinės teisės normų bei Jungtinių Tautų sprendimų.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PORTUGALIJA

LR Seimas