Lietuvos Respublikos Seimas

2001 12 17 d. BFK posėdis

  1. Apsvarstytas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1214ES.
  2. Nuspręsta:

   Pritarti Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

  3. Apsvarstytas Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1227.
  4. Nuspręsta:

   Pritarti iniciatorių pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui IXP-1227 (2).

  5. Apsvarstytas Labdaros ir paramos įstatymo 12 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-891.
  6. Nuspręsta:

   Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui IXP-891

  7. Apsvarstytas Komercinių bankų įstatymo 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1162.
  8. Nuspręsta:

   Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pateiktą pastabą.

  9. Apsvarstytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-721(2)ES.
  10. Nuspręsta:

   Pritarti iniciatorių pateiktam patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į komiteto išvadas.

  11. Apsvarstytas Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo bei įstatymo IV dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas Nr. IXP-1263.
  12. Nuspręsta:

   Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

    

  13. Apsvarstyti pasiūlymai Pelno mokesčio įstatymo projektui svarstymas Nr. IXP-1205.
   1. SVARSTYTA: Seimo nario A.Plokšto pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(3).
   2. NUSPRĘSTA:

    Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

    Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

   3. SVARSTYTA: Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(3).
   4. NUSPRĘSTA:

    Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

    Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

   5. SVARSTYTA: Seimo nario Z.Mačerniaus pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(3).
   6. NUSPRĘSTA:

    Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

    Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

   7. SVARSTYTA: Seimo nario E.Šablinsko pasiūlymai LR Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(3).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: 8 už; 5 prieš; - susilaikė.

8. Apsvarstyti Profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-861, LR įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-862, Seimo nutarimo "Dėl specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų pakeitimo" projektas Nr.IXP-863.

Nuspręsta:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui IXP-861 su pateiktomis pastabomis ir pasiūlymais
  2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui: šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje po žodžio ‘turtą” įrašyti žodžius “ ir atsiskaičius už jų įsteigtų įmonių įsipareigojimus,”

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui IXP-862 atsižvelgus į Teisės departamento pastabas.

Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui IXP-863, atsižvelgus į Teisės departamento pastabas.

  1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:
  • Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-598 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-899 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-600 - kuratoriai B.Bradauskas R.Palaitis /J.Alasevičienė/;
  • Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-601 - kuratoriai B.Bradauskas R.Palaitis /J.Alasevičienė/;
  • Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1201 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/.

 

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 17.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas