Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 12 12)

Posėdyje dalyvaujant Lietuvos darbo biržos generaliniam direktoriui V. Šlekaičiui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui R. Kaireliui bei kitiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams, komitetas apsvarstė Bedarbių rėmimo įstatymo 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 16(1), 19, 20(1), 22 straipsnių pakeitimo, 7 ir 8 straipsnių eiliškumo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1226(2), kurio tikslas yra suderinti Lietuvos teisės aktus užimtumo rėmimo klausimais su ES normomis. Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

Antru klausimu komitetas svarstė Bedarbių rėmimo įstatymo 15, 16 ir 16(1) straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1230, kurio tikslas – užtikrinti asmenų, tapusių bedarbiais, teisę gauti bedarbio pašalpą ir kitas socialines garantijas, jei šie asmenys yra ilgalaikiai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojai ir dėl to nušalinti nuo darbo. Komitetas bendru sutarimu pasiūlė grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

Trečiu klausimu komitetas svarstė Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-40(2). Komitetas nusprendė įstatymo projektą atmesti, argumentuodamas, kad įstatymo projekte numatytas kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą išmokėjimas pareikalautų finansinių išteklių 2001 metais ir 2002 metais. Lėšos kompensacijoms mokėti pagal šiuo metu galiojantį įstatymą nenumatytos nei 2001 metų, nei 2002 metų nacionaliniame biudžete. 2002 metų nacionalinio biudžeto pajamų ir galimų skolintų lėšų pakaks tik minimaliausiems valstybės poreikiams tenkinti. Suderintas su tarptautinėmis finansų institucijomis fiskalinis deficitas neturi viršyti 1,5 procento BVP bei piniginės išmokos gyventojų santaupoms atkurti ir atlyginti piliečiams už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą 2002 metais turi būti ne didesnės kaip 0,1 procento BVP.

Kitu klausimu komitetas pasirengė svarstyti Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1218. Išvadų rengėjais paskirti V. Lapėnas ir A. Sysas, buvo nuspręsta kreiptis į Vyriausybę dėl išvados šiam projektui, svarstyti kitoje sesijoje.

Taip pat komitetas pasirengė svarstyti Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą 924(2). Išvadų rengėjais paskirti A. Poplavski ir A. Sysas. Nuspręsta svarstyti kitoje sesijoje.

Komiteto padėjėja R. Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2001 12 14.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas