Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 12 10)

Posėdyje komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės patobulintą Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr. IXP-1073(2). Siekiant suderinti svarstomą įstatymo projektą su 2001 m. lapkričio 20 d. priimtu Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 34, 36, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu bei Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 21 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, komitetas pasiūlė patobulinti įstatymo projektą. Komitetas pasiūlė papildyti įstatymo projekto 3 straipsnį nauja 5 dalimi, kurioje siūloma patvirtinti įmokos valstybinės socialinio draudimo pensijos papildomai daliai gauti dydį – 15 proc. nuo įstatymų nustatyta tvarka valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų sumos. Balsavus 4 už ir 3 susilaikius, komitetas pritarė komiteto išvadai ir patobulintam įstatymo projektui.

Komiteto padėjėja R. Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2001 12 14.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas