Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. gruodžio 12 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Naftos produktų atsargų ir ekstremalios energetikos padėties įstatymo projektas IXP-1233.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

 

2. SVARSTYTA:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 99(1), 99(3), 99(6), 222, 235(1), 235(2), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 96, 97 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-1132.

NUSPRĘSTA:

1. pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su komiteto pasiūlymais:

    1. 993 straipsnio 2 dalyje veiką, už kurią sankcijos numatytos pareigūnams, išskirti į atskirą savarankišką dalį;
    2. buvusią 2 dalį laikyti 3 ir joje išdėstyti veiką, už kurią sankcijos numatytos tik piliečiams;
    3. 996 straipsnyje vietoj žodžių "Ūkio ministerijai" įrašyti žodžius "valstybės institucijoms".

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Pranas Vilkas.

 

3. SVARSTYTA:

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1214.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su komiteto pasiūlymais ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 3 komiteto nariai):

1. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

" 4. Mokestis nemokamas:

1) už Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijai oms ir įstaigoms prie šios ų ministerijos ų priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms. Pristatant šias transporto priemones valstybinei techninei apžiūrai, turi būti pateikiamas dokumentas, nurodantis pristatomos transporto priemonės priskyrimą tai ar kitai transportavimo grupei;

2) už specialiai neįgaliesiems pritaikytas transporto priemones, priklausančias savivaldybių ir nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms."

2. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

"4. Naudotojo mokestis nemokamas:

1) už Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijai oms ir įstaigoms prie šios ų ministerijos ų priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms. Pristatant šias transporto priemones valstybinei techninei apžiūrai, turi būti pateikiamas dokumentas, nurodantis pristatomos transporto priemonės priskyrimą tai ar kitai transportavimo grupei;

2) už specialiai neįgaliesiems pritaikytas transporto priemones, priklausančias savivaldybių ir nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms."

3. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

"2. Mokestis nemokamas už Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijai oms ir įstaigoms prie šios ų ministerijos ų priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms bei užsienio šalių krašto apsaugos sričiai priklausančias transporto priemones, kurių matmenys ir/ar ašies (ašių) apkrova ir/ar transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamus dydžius. Šių transporto priemonių važiavimo maršrutą būtina suderinti su kelių savininkais."

4. Pakeisti 1 priedėlio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

"1) juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką us bei tuos, kurie verčiasi prekybos veikla, suskystintų dujų, skirtų automobiliams, realizavimu, taip pat išskyrus juridinius asmenis, kurie verčiasi nekomercine veikla ir negauna pajamų iš veiklos, – iki 0,5 procento pajamų;."

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Dailis Alfonsas Barakauskas.

 

4. SVARSTYTA:

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio papildymo įstatymo projektas IXP-1083.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirta pranešėja Sigita Burbienė.

 

5. SVARSTYTA:

Teisės departamento išvada Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-433(5) ir Seimo nario J.Razmos pasiūlymai Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-433(5).

NUSPRĘSTA:

1. Iš dalies pritarti Teisės departamento išvadoms Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-433(5).

2. Iš dalies pritarti Seimo nario J.Razmos pasiūlymams Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-433(5).

 

 

Taip pat vyko Energetikos įstatymo projekto IXP-1195 klausymai.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 14.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas