Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2001 m. gruodžio 11-12 d. ataskaita

Aš, Vytenis Andriukaitis, š.m. gruodžio 11-12 dienomis Seimo valdybos 2001 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 630 kartu su Seimo nariais Gintautu Kniukšta, Gintautu Mikolaičiu ir Irena Šiauliene dalyvavau konsultacijose su Europos Komisijos atstovais, įvykusiose Briuselyje (Belgijos Karalystė), dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio pataisų.

Konsultacijose iš Lietuvos pusės taip pat dalyvavo Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius, Vyriausiasis derybininkas Petras Auštrevičius bei Žemės ūkio ministerijos ir Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai. Europos Komisiją konsultacijose atstovavo Plėtros generalinio direktorato Lietuvos skyriaus vadovas Andersas Henrikssonas bei septyni jo patarėjai.

Konsultacijų metu buvo aptartas Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektas ir klausimai, susiję su diskusijomis dėl pereinamųjų laikotarpių įvedimo laisvo kapitalo judėjimo derybiniame skyriuje. Kaip žinia, šis derybinis skyrius yra preliminariai uždarytas, nenumatant jokių pereinamųjų laikotarpių ar išimčių. Pagrindinė problema, galutinai uždarant šį skyrių, yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio pataisos dėl galimybės užsieniečiams įsigyti žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje bei su tuo susijusių kitų teisės aktų priėmimas.

Konsultacijų metu labai daug dėmesio buvo skirta minėtajam Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektui. Pažymėtina, kad Europos Komisijos ekspertai labai mažai žino apie Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius žemės pardavimą. Dėl to didelė klausimų Lietuvos delegacijai dalis buvo susijusi su tokiomis teisinėmis sąvokomis kaip “ūkininko ūkis”, “žemės ūkio bendrovė”, “kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)”, “kvalifikacinis pažymėjimas apie pasirengimą ūkininkauti”, “maksimalus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotas” ir t.t. Be to, buvo nuodugniai aptarti klausimai dėl mokesčių pritaikymo tuo atveju, kai asmenys perleidžia pagal minėtąjį įstatymą įsigytą žemę kitų asmenų nuosavybėn anksčiau kaip po 5 metų nuo jos įsigijimo ir dėl kvalifikacinių pažymėjimų apie pasirengimą ūkininkauti, išduotų kitose ES valstybėse, pripažinimo. Iš esmės buvo aptarti visi minėtojo įstatymo projekto straipsniai.

Europos Komisijos ekspertai nepasakė, kad mūsų parengtas projektas akivaizdžiai prieštarautų Europos Sąjungos teisei, ar kad projekte numatyti saugikliai ribotų kapitalo judėjimo laisvę. Galutinę ekspertų nuomonę dėl šio įstatymo sužinosime vėliau.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas informavo, kad Lietuvoje iš naujo svarstomas klausimas dėl preliminariai uždaryto laisvojo kapitalo judėjimo derybinio skyriaus atidarymo, nustatant pereinamąjį laikotarpį užsieniečiams, norintiems įsigyti žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje. Europos Komisijos ekspertų nuomone toks sprendimas yra galimas, tačiau derybų šiame skyriuje atnaujinimas sulėtintų derybų tempus, nes reikėtų iš naujo derinti pozicijas su visomis 15 ES šalių narių. Tokiu atveju kiltų didelė abejonė, kad Lietuva suspės pabaigti derybas dėl narystės ES iki 2002 m. pabaigos, kaip tai numatyta derybų grafike. Be to, buvo pažymėta, kad dabartinė situacija yra daug palankesnė Lietuvai, nes pereinamojo laikotarpio įvedimas sumažintų finansinės paramos gavimą.

Tą pačią dieną įvyko ir atskiras mano susitikimas su Andersu Henrikssonu, kuriame dalyvavo ir Vyriausiasis derybininkas Petras Auštrevičius. Susitikime aptarėme Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, energetinės politikos ir Lietuvos administracinių gebėjimų klausimus. Taip pat pasikeitėme nuomonėmis apie pastaruoju metu visuomenės apklausose išryškėjusį sumažėjusi pritarimą narystei Europos Sąjungoje.

Aš, savo ruožtu, atkreipiau dėmesį į tai, kad su derybomis susijusių akcizo mokesčių padidėjimas ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įvedimas iššaukė neigiamą Lietuvos gyventojų reakciją. Be to, “kietas” Europos Sąjungos spaudimas dėl Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko uždarymo dar padidintų narystės Europos Sąjungoje priešininkų skaičių. Todėl siūliau Europos Komisijos ekspertams laikytis kuo lankstesnės derybų taktikos, ypač mokesčių ir energetikos derybiniuose skyriuose, o diskutuojant dėl Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko uždarymo datos, sutelkti dėmesį ne vien į konkrečią šio bloko uždarymo datą, bet į visą su tuo susijusių priemonių kompleksą.

Andersas Henrikssonas paminėjo ir apie įvykusį darbo grupės dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo padarinių įvertinimo susitikimą. Jo nuomone finansavimo paraiška aiškiai per didelė. Todėl jis siūlo pagalvoti apie realesnius IAE uždarymo padarinių vertinimus. Pokalbio metu buvo pažymėta, kad derybos energetikos derybiniame skyriuje bus ypatingai sunkios. Todėl Lietuvos derybininkų grupė turi labai gerai pasirengti. Manoma, kad sprendimas dėl IAE uždarymo turėtų būti priimtas kitų metų kovo-balandžio mėnesiais. Andersas Henrikssonas sakė, kad mano pasiūlymą dėl lankstesnės Europos Komisijos pozicijos mokesčių ir energetikos derybiniuose skyriuose perduos Europos Komisijos Plėtros komisarui Giunteriui Verheugenui.

Be to, pokalbio metu informavau Andersą Henrikssoną apie Baltijos valstybėse vykstančias diskusijas dėl ES ateities ir dėl galimybės surengti referendumus dėl narystės ES.

Seimo Pirmininko pavaduotojas

Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas