Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.12.10 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 2001 gruodžio 10 d. posėdyje paskirtas pagrindiniu komitetu svarstė:

- Seimo narių A.Sakalo, A.Lydekos ir A.Vazbio pasiūlymus bei Seimo Teisės departamento išvada Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo projektui IXP-624(2) ir nusprendė: 1. Nepritarti Seimo narių A.Sakalo, A.Lydekos ir A.Vazbio pasiūlymams. 2. Iš dalies pritarti Teisės departamento išvadai. 3. Prašyti Seimo Seniūnų sueigos nukelti šio įstatymo projekto priėmimą iki Komitetas pateiks Seimui ir Seime bus apsvarstytas Administracinių teisės pažeidimo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas be kurių Valstybinė kalbos inspekcija negalėtų vykdyti savo funkcijų.

(Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu “uţ“).

- Seimo nario Petro Papovo pasiūlymą ir Teisės departamento išvada Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10, 15, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP – 411(3) ir nusprendė: 1. Pritarti Seimo nario pasiūlymui. 2. Iš dalies pritarti Teisės departamento išvadai. (Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu - “už“).

- Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 11 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimo įstatymo projektą IXP-621 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu - “už“).

- Profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo projektą IXP-861 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (Balsavimo rezultatai: 6 - “už “,1 -“prieš“, 1 -“susilaikė“).

- Įstatymo “Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto“ 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-862 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. (Balsavimo rezultatai: 6 - “už “,1 -“prieš“, 1 -“susilaikė“)

- Seimo nutarimo “Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų pakeitimo“ projektą IXP- 863 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. (Balsavimo rezultatai: 6 - “už “,1 -“prieš“, 1 -“susilaikė“) “.

- Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektą ir nusprendė svarstymą pratęsti trečiadienio posėdyje.

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31,32, 35, 41, 58, 62, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP- 1151 ir kartu teikto projekto IXP –1152 komitetas šios dienos posėdyje nesvarstė.

Komitetas, paskirtas papildomu komitetu, svarstė:

- Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio 2, 3 dalių pakeitimo įstatymo projektą IXP-620 ir nusprendė projektui pritarti. (Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu - “už“).

Papildomai komitetas svarstė :

- Petro Papovo pasiūlymą Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 18, ir 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP- 353(2) ir nusprendė pritarti, kad įstatymas įsigaliotų nuo 2002 m. balandžio 1 d.

- Petro Papovo pasiūlymą Melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP- 357(2) ir nusprendė pritarti, kad įstatymas įsigaliotų nuo 2002 m. balandžio 1 d.

- Petro Papovo pasiūlymą Apskrities valdymo įstatymo 4 straipsnio papildymo 5, 10, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP- 357(2) ir nusprendė pritarti , kad įstatymas įsigaliotų nuo 2002 m. balandžio 1 d., bei kad iki šio įstatymo įsigaliojimo apskričių viršininkai negalėtų pertvarkyti rajonų žemės ūkio skyrių ir mažinti šiems skyriams asignavimus.

- Petro Papovo pasiūlymą Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-965(2) ir nusprendė jam pritarti. (Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu - “už“).

- Einamaisiais klausimais buvo pasitarta seniūnijų ir seniūnų statuso ir funkcijų keitimo klausimais. Dėl konkrečių Vietos savivaldos įstatymo pataisų nutarta apsispręsti trečiadienio komiteto posėdyje.

 

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto sekretoriato padėjėja Genovaitė Jasaitienė 369 – 806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2001 12 14.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas