Lietuvos Respublikos Seimas

2001-12-10 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Tomas Deržanauskas
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
G. Vilkelis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas.
G. Steponavičienė, Laisvosios rinkos instituto viceprezidentė.
V. Marozas, LRT technikos direktorius.
R. Kazlauskas, LNK atstovas.
A. Vydmontas, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ generalinis direktorius.
P. Užpelkis, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ technines plėtros direktorius.
V. Mackonis, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ techninės plėtros skyriaus vyresnysis inžinierius.
M. Kontrimaitė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja.
A. Urbienė, Viešųjų pirkimų tarnybos prie LRV Atskaitomybės ir analizės skyriaus viršininkė.
V. Atkočiūnas, Viešųjų pirkimų tarnybos prie LRV direktorius.

Darbotvarkė:

1. 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-1070(2).
2. Lietuvos radijo ir televizijos centro ateitis (V. Orechovas).
3. Pelno mokesčio įstatymo projektas Nr. IXP-1205 (išvados projekto svarstymas)
(R. Vaštakas).
4. Viešųjų pirkimų IT srityje tobulinimo principai (R. Vaštakas).
5. A. Matulio ir J. Zalatoriaus elektroninės valdžios konferencijos Briuselyje pristatymas.
6. Perėjimas nuo SECAM prie PAL televizijos kodavimo sistemos (V. Orechovas).
7. Dėl Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo tobulinimo (A. Kunčinas).
8. Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės kitai savaitei tvirtinimas (A. Kunčinas).

 

1. SVARSTYTA: 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-1070(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės finansavimui kitų metų valstybės biudžete:
Investiciniams projektams papildomai skirti 4840 tūkst. Lt, (biudžeto projekte numatyta 1600 tūkst. Lt). Iš jų:

- pagrindinių priemonių įsigijimui - palikti 440 tūkst. Lt;

- valdžios “elektroninių vartų” (interneto portalo) kūrimui - skirti 100 tūkst. Lt;

- valstybinių telekomunikacinių tinklų laisvų resursų integravimui - skirti 2000 tūkst. Lt;

- elektroninio parašo infrastruktūros kūrimui - sumažinti iki 200 tūkst. Lt (ideologijai vystyti);

- valstybinių institucijų kompiuterinio tinklo (VIKT) plėtrai ir tolesnei integracijai į pasaulinį interneto tinklą - palikti 2200 tūkst. Lt;

- valstybinių institucijų programinės įrangos licencijavimui - palikti 1500 tūkst. Lt.

Papildomai skirti 2339 tūkst. Lt paprastųjų lėšų (biudžeto projekte numatyta 3429 tūkst. Lt).

2. Siūlyti padidinti Ryšių reguliavimo tarnybos prie LR Vyriausybės finansavimą skiriant pirmajame valstybės biudžeto projekte numatytus 12 mln. Lt. (antrajame biudžeto projekte numatyta skirti 4 mln. Lt).

3. Siūlyti skirti LR Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai kompiuterinės įrangos įsigijimui tiek, kiek numatyta Vyriausybės programoje - 14 mln. Lt. (8 mln. 300 tūkst.). Lėšas skirti iš šių šaltinių: 1) vidinių Švietimo ir mokslo ministerijos rezervų (3000 tūkst. Lt); 2) tęsti mokyklų kompiuterizavimo programą, bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija (2700 tūkst. Lt).

 

2. SVARSTYTA Lietuvos radijo ir televizijos centro ateitis (V. Orechovas).

NUSPRĘSTA: Pavesti V. Orechovui inicijuoti darbo grupės Lietuvos radijo ir televizijos centro problemoms spręsti sudarymą.

3. SVARSTYTA Pelno mokesčio įstatymo projektas Nr. IXP-1205 (išvados projekto svarstymas)
(R. Vaštakas).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti su redakcinėmis pastabomis abiem išvadų projektams.
2. Pavesti Rimantui Žyliui sujungti abu išvadų projektus į vieną dokumentą.

4. SVARSTYTA Viešųjų pirkimų IT srityje tobulinimo principai (R. Vaštakas).

NUSPRĘSTA: Pavesti R. Vaštakui išnagrinėti pateiktą medžiagą ir pateikti išvadas.

 

5. SVARSTYTA A. Matulio ir J. Zalatoriaus elektroninės valdžios konferencijos Briuselyje pristatymas.

NUSPRĘSTA:Susipažinti su pateikta medžiaga.

 

6. SVARSTYTA Perėjimas nuo SECAM prie PAL televizijos kodavimo sistemos
(V. Orechovas).

NUSPRĘSTA: Pasiūlyti LRTC parengti ir realizuoti socialinės reklamos projektą, siekiant informuoti gyventojus apie numatomą perėjimą.

 

7. SVARSTYTA Dėl Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo tobulinimo (A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA: Siūlyti naujame įstatymo projekte įtraukti skyrių, kuriame būtų reglamentuojama duomenų apsauga.

8. SVARSTYTA Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės kitai savaitei tvirtinimas
(A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA:

1. Gruodžio 17 d. organizuoti komiteto išvažiuojamąjį posėdį į Kauną, tema: ”Informacinės visuomenės plėtros strateginis planas. Regioninis aspektas”.

2. Gruodžio 19 d. organizuoti bendrą posėdį su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijai svarstyti.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Tomas Deržanauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 12 13.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas