Lietuvos Respublikos Seimas

2001 12 12 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

Aplinkos apsaugos komitete vyko susitikimas su Nevyriausybinių organizacijų atstovais dėl Konvencijos "Dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais" įgyvendinimo. Dalyvavo Aplinkos ministerijos, Žaliųjų judėjimo, miško savininkų asociacijos, gamtos fondo, ornitologų draugijos, ekologijos klubo "Žemyna" ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai. Šiuo metu Lietuvoje yra 79 nevyriausybinės organizacijos, kurios domisi aplinkosauga, tačiau trūksta informacijos apie jų veiklą. Pagrindinė problema - daugelis organizacijų dėl lėšų stokos negali naudotis internetu, geografinėmis informacinėmis sistemomis, gauti informaciją apie finansavimą iš tarptautinių fondų ir kokybiškai paruošti paraiškas dėl paramos. Vitalijus Auglys, Aplinkos viceministras kvietė nevyriausybines organizacijas glaudžiau bendradarbiauti su Aplinkos ministerija ir žadėjo organizuoti priėmimo valandas nevyriausybinėms organizacijoms. Po diskusijų nuspręsta prašyti nevyriausybinių organizacijų pateikti komitetui daugiau informacijos apie jų veiklą, keistis informacija elektroniniu paštu bei daugiau informuoti apie jų veiklą Seimo komitetus ir frakcijas.

Vyko Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-721 (ES) aptarimas. Po diskusijų nuspręsta: sudaryti darbo grupę iš Seimo, Aplinkos ministerijos ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovų įstatymo projektui tobulinti; siūlyti įtraukti į šią darbo grupę Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Alfonsą Macaitį ir pavaduotoją Juozą Raistenskį.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 13.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas