Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-12-12

 

 

Komitetas 2001-12-12 posėdyje svarstė Civilinio proceso kodekso (1, 2, 3 knygos) projektŕ Nr.IXP-926 ir Civilinio proceso kodekso (IV-VII dalys) projektŕ Nr.IXP-1127 ES. Komitetas iš esmės pritarė projektams, tačiau nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui pataisyti juos, atsižvelgiant į žmogaus teisių užtikrinimo požiūriu svarbias pastabas. Siekiant įgyvendinti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. nuostatas, kad bylą teismas turi išnagrinėti per įmanomai trumpiausią laiką, ne tik reikia nustatyti byloje dalyvaujančių asmenų atsakomybę, bet ir įrašyti normas, kurios teismą (teisėją) skatintų laikytis šios nuostatos ir vykdyti Kodekso reikalavimus. Žmogaus teisių komitetas gauna daug skundų, kad, ypač apylinkių teismuose, teisėjai tiesiog nesprendžia bylininkų prašymų (priimti papildomą ieškinį arba priešeiškinį arba taikyti ieškinio užtikrinimo priemonę ir t.t Siūloma projekte numatyti, kad, jei teisėjas (teismas) Kodekse nustatytu laiku nepriėmė nutarties, rezoliucijos dėl byloje dalyvaujančių asmenų prašymo, tai laikoma, kad yra priimta neigiama nutartis, rezoliucija. Taip pat siūloma atsisakyti teismo teisės nustatyti reikalavimą mokėti užstatą, nes barjerų ginti savo teises teisme ir taip pakanka (žyminis mokestis, nuostata, kad tik advokatas gali atstovauti teisme, prievolė tam tikrais atvejais jį samdyti). Komitetas siūlo, kad projekte turi būti numatyta teisė viešąjį interesą teisme ginti ne tik valstybės institucijoms, bet ir nevyriausybinėms organizacijoms. Komitetas pateikė ir kitas pastabas.

Dalyvaujant Seimo nariui A.Melianui, Nevyriausybinių organizacijų informacijos centro vadovui V.Ilgiui, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus patarėjui teisės klausimams ABakaveckui, Komitetas svarstė Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą Nr.IXP-990, kurio svarstyme nusprendė daryti pertrauką ir siūlyti pagrindiniam komitetui ir, atsižvelgiant į visas pateiktas pastabas, grąžinti tobulinti išvadų rengėjams.

Komitete vyko klausytmai dėl Įstatymo “Dėl pabėgėlio statuso” pakeitimo ir papildymo įstatymo projektų Nr. IXP-700(2*)A ES ir Nr.IXP-700(2*).

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas