Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. gruodžio 12 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

 Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001m. gruodžio 12 dieną:

 

Komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektui IXP-1120, tačiau siūlo pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui pagalvoti apie šio įstatymo reikalingumą, nes jo nuostatos varžo asmens teises turėti privačią nuosavybę.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1065(2), tačiau siūlo pagrindiniam komitetui tobulinant projektą atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimo pavedimu svarstė Apskrities valdymo įstatymo 4 straipsnio papildymo ir 5, 10, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (IXP-354(2) 1 straipsnį, kuriuo yra keičiama bazinio įstatymo 4 str. 4d.

Komitetas siūlomai pataisai nepritaria ir siūlo pagrindiniam komitetui apsvarstyti siūlymą 4 str. 4 d. galiojančioje redakcijoje vietoj žodžių "įgaliotai institucijai" įrašyti žodžius "įgaliotoms institucijoms".

 

Seimo pavedimu Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetams iki 2001 m. gruodžio 20 d. pavesta parengti išvadas į dienraštyje „Lietuvos rytas“ skelbiamus faktus apie Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Generalinės prokuratūros darbą.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 12.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas