Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 10 d. posėdyje

 

 

Vilniaus apskrities viršininko administracijos patalpose gruodžio 10 dieną įvyko Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis. Jame buvo svarstomas klausimas „Dėl Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos Pietryčių Lietuvoje ir tautinių mažumų mokyklų problemų“. Posėdyje dalyvavo Vilniaus apskrities viršininkas Gediminas Paviržis, rajonų merai, švietimo padalinių vadovai, mokyklų direktoriai, visuomeninių organizacijų atstovai.

Komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis posėdžio pradžioje pabrėžė, kad svarstomas klausimas artimai susijęs su daugeliu švietimo reformos veiksmų. Todėl, jo manymu, reikėtų ieškoti atsakymo, ką reikia pirmiausia daryti, kad būtų kuo mažiau visuomenės nerimo. Reforma, profesoriaus Rolando Pavilionio žodžiais, turėtų būti tęsiama ir nereikėtų atsitraukti nuo jau nuveiktų darbų. Reformos atžvilgiu kartais išsakoma nepamatuotos kritikos. Svarbiausia yra, kad Lietuvos vaikai, nepriklausomai nuo jų tautybės, gautų kiek įmanoma geresnį išsilavinimą.

Švietimo ir mokslo ministras dr. Algirdas Monkevičius bei viceministras Alvydas Puodžiukas vėliau kalbėjo, kad taip plačiai atnaujinant švietimo sistemą visur randasi problemų ir kaip nors ypatingai išskirti tautinių mažumų čia negalima. Lietuva visada buvo daugiakultūrė šalis ir visų valdžių pareiga siekti, kad visos tautos jaustųsi čia saugiai, o tų tautų jaunimas galėtų turėti lygias starto galimybes.

Posėdžio metu buvo atkreiptas dėmesys į tą faktą, kad Vilniaus ir Šalčininkų rajone netvarkomas švietimo įstaigų tinklas. Dėl šios priežasties, įgyvendinus „moksleivio krepšelio“ projektą, šiuose rajonuose gali būti finansinių problemų.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri nuolat svarstytų aktualius tinklo pertvarkos ir kitus tautinėms mažumoms aktualius klausimus ir teiktų savo išvadas savivaldybėms, apskričiai ir ministerijai dėl atliekamų reformos darbų.
Naujausi pakeitimai - 2001 12 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas