Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 12 d. posėdyje

 

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžio tikslas buvo aptarti Vilniaus miesto paminklosaugos problemas. Pirma ir skaudžiausia posėdžio metu paliesta problema yra Vilniaus senamiesčio kultūros paveldo išsaugojimas. Komiteto narys P. Jakučionis paaiškino, kad senamiestyje vykstančios naujos statybos ir rekonstrukcijos naikina autentiškas senamiesčio liekanas. Nugriaunami seni namai, o vietoj jų atsiranda nauji, tokiu būdu negrįžtamai prarandama tai, kas iš tiesų vertinga. Rekonstruojant pastatus Senamiestyje plačiai naudojama plastmasė, nors šios medžiagos panaudojimas prieštarauja Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamentui. Be to, atsiranda didelės stiklinės vitrinos, nauji įėjimai ir pan. Tai keičia gatvių charakterį iš esmės, vyksta kasdieninis Senamiesčio naikinimas. Galima būtų išskirti kelias pagrindines priežastis:

  • Valstybinės paminklosaugos komisijos priimti sprendimai nėra efektyvūs, nes jie pagal galiojantį Nekilnojamųjų vertybių apsaugos įstatymą yra rekomendacinio pobūdžio. Jeigu Seimas priims užregistruotą šio įstatymo pakeitimo projektą, pagal kurį VPK sprendimai taps privalomi valstybės tarnautojams, padėtis pasikeis.
  • Kultūros vertybių apsaugos departamentas ir Vilniaus savivaldybės pareigūnai pasiduoda verslininkų spaudimui ir nesilaiko Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamento.

Kultūros ministrė R. Dovydėnienė paaiškino, kad bus keičiamas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir bus užtikrinama galimybė VPK vykdyti kontrolės funkcijas. Buvo pažymėta, kad ir pagal dabartinį įstatymą VPK turi kontrolės tarnybą ir turėtų taikyti sankcijas, nes patirtis rodo, kad draugiška atmosfera neduoda norimų rezultatų. Buvo suabejota, ar kontrolė turėtų būti institucijos, formuojančios valstybinę paveldo politiką, funkcija. KVAD direktorė D. Varnaitė paaiškino, kad KVAD vykdo priežiūrą ir per metus surenka 30-40 tūkst. Lt. baudų.

VPK pirmininkė G. Drėmaitė išsakė nuomonę, kad pakanka ir dabar galiojančių teisės aktų, problema - jų nesilaikymas. KVAD ir savivaldybės atstovai paaiškino, kad, darant vitrinas, nėra griaunami seni mūrai, jos daromos pagal tai, kokios vitrinos buvo 19 a. Tačiau, šių virtinų apipavidalinimas ir įrengimas jau naujoviškas ir keičia senamiesčio išvaizdą.

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė A. Kasperavičienė atkreipė Komiteto narių dėmesį į tai, kad jau 2002 m. reikės atsiskaityti Pasaulio paveldo komisijai ir nurodyti kokie pokyčiai įvyko į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktame Vilniaus senamiestyje. Todėl reikia nedelsiant pradėti senamiesčio monitoringą.

Kita Vilniaus miesto paminklosaugos problema yra ta, kad iki šiol nenustatytos Vilniaus pilių rezervato ribos.

Kultūros ministrė informavo komitetą, kad šios Vilniaus senamiesčio paminklosaugos problemos jau pradėtos spręsti. Vilniaus miesto meras, aplinkos ministras ir kultūros ministrė rengia memorandumą dėl bendrų veiksmų kitais metais atgaivinant Vilniaus senamiestį. Šis memorandumas bus pasirašytas 2002 m. sausio 10 d. Seimas neseniai priėmė naują Saugomų teritorijų įstatymą, pagal kurį Vilniaus pilių rezervato ribas turi tvirtinti Seimas Vyriausybės teikimu. Vyriausybė jau kitų metų sausio mėnesį planuoja teikti Seimui tvirtinti šio rezervato ribas.

Komitetas, išklausęs informacijos, nutarė prašyti Kultūros pakomitetį parengti sprendimą, kuriame bus įvertintos dabartinės Vilniaus senamiesčio išsaugojimo problemos bei kreipiamasi į Kultūros ministeriją su prašymu įvertinti už kultūros vertybių apsaugą Vilniaus mieste atsakingų institucijų pareigūnų veiklą ir apie išvadas informuoti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą.

Toliau buvo kalbama apie Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių programą kultūros paveldo aspektu. Kai kuriems posėdžio dalyviams nerimą kelia Mindaugo tilto statyba. Jei šis tiltas bus skirtas ne tik pėstiesiems, bet ir transportui, gali iškilti dar didesnės taršos Vilniaus senamiestyje pavojus. Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras A. Vakarinas išreiškė įsitikinimą, kad šio tilto atsiradimas turėtų sumažinti automobilių srautą senamiestyje bei išspręsti parkavimo problemas. Komiteto nariai nusprendė geriau susipažinti su Lietuvos vardo paminėjimo 1000-jų metinių programa.
Naujausi pakeitimai - 2001 12 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas