Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001-12-10 posėdį

Informacija apie komiteto posėdį 2001 12 10

Kaimo reikalų komitetas 2001 12 10 posėdyje apsvarstė Europos Komisijos 2001 metų pranešimą, apie Lietuvos pažangą rengiantis narystei Europos Sąjungoje, kurį pristatė Žemės ūkio viceministrė D. Miniataitė.

Europos Komisijos (EK) nuomone žemės reforma šalyje vykdoma lėtai. Ateityje reikalinga užbaigti žemės grąžinimo procesą. Lietuva turi priimti reikalingą Konstitucijos pataisą, dėl kurios šiuo metu vyksta diskusijos Seime, kuri panaikintų suvaržymus užsienio piliečiams įsigyti žemės ūkio paskirties žemės. Reikia užbaigti žemės nuosavybės dokumentų parengimą ir registraciją, toliau remti žemės rinkos vystymą, konsoliduoti smulkias žemėnaudas.

Komisija siūlo stiprinti ir plėsti Nacionalinę mokėjimo agentūrą, įdiegti Įntegruotą administravimo ir kontrolės sistemą, patobulinti Ūkių apskaitos duomenų tinklą, siekti didesnės pažangos fitosanitarijos ir veterinarijos srityse.

Apsvarstęs pranešimą, Komitetas priėmė sprendimą, pasiūlydamas Vyriausybei parengti ir įgyvendinti konkrečias priemones EK pranešime nurodytiems trūkumams šalinti bei pasiūlė Žemės ūkio rūmams suaktyvinti veiklą, skleidžiant kaimo gyventojams informaciją apie ES ir jos Bendrąją žemės ūkio politiką.

Komitetas pritarė Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 "A protokolo pakeitimas" ratifikavimo įstatymo projektui IXP-1180. Svarstant laisvosios prekybos sutarčių ratifikavimo įstatymo projektus tarp Lietuvos Respublikos bei Čekijos ir Slovakijos respublikų, komitetas nusprendė svarstyme daryti pertrauką ir tęsti svarstymą, gavus iš Žemės ūkio ministerijos išsamią informaciją apie Lietuvos ir minėtų šalių prekybos žemės ūkio produktais būklę.

Pritarta Seimo nario G. Kniukštos pasiūlymams Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1214ES tobulinti. Pagrindinis siūlymas - skirti vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti bei prižiūrėti 25 proc. programos finansavimo lėšų, vietoj projekte numatomų iki 20 proc. programos finansavimo lėšų.

Komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projekto IXP-1120 patobulintą antrą variantą. Atsižvelgiant į gaunamas pastabas ir pasiūlymus nuspręsta svarstyme daryti pertrauką ir toliau tobulinti šio įstatymo projektą.

Išklausyta informacija dėl Žuvininkystės įstatymo įgyvendinimo.

Komitetas pažymėjo, kad nėra dalykiško bendradarbiavimo tarp visuomeninių žvejų organizacijų bei atsakingų valdžios institucijų, spendžiant aktualias rekreacinės ir mėgėjiškos žūklės, žuvų apsaugos problemas, nepriimti visi reikalingi Žuvininkystės įstatymo poįstatyminiai aktai.

Komitetas nutarė atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad neparuošti visi reikalingi Žuvininkystės įstatymui įgyvendinti poįstatyminiai aktai, pasiūlė Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai bendrame posėdyje apsvarstyti žuvininkystės problemas ir priimti kompleksinį veiksmų planą verslinei ir mėgėjiškai žvejybai gerinti.

L. Michelbertas, 39-67-66.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas