Lietuvos Respublikos Seimas

2001-12-05 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Gintautas Babravičius
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai:
Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
T. Barakauskas, Ryšių reguliavimo tarnybos prie LR Vyriausybės direktorius.
G. Vilkelis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas.
R. Vainienė, Laisvosios rinkos instituto viceprezidentė.
T. Lamanauskas, Ryšių reguliavimo tarnybos prie LR Vyriausybės Juridinio skyriaus vedėjas.
S. Jastiuginas, Vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento Informacinių technologijų saugos skyriaus vedėjas.
J. Agintaitė, V. Kvietkausko padėjėja.

Darbotvarkė:

1. Dėl Pelno mokesčio įstatymo projekto Nr. IXP-1205 (pranešėjas - R. Vaštakas).
2. 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-1070(2).
3. Dėl AB “Lietuvos telekomas” ir kitų organizacijų pasiūlymo papildyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnį (pranešėjas - V. Orechovas).
4. Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės kitai savaitei tvirtinimas.

1. SVARSTYTA: Dėl Pelno mokesčio įstatymo projekto Nr. IXP-1205 (pranešėjas - R. Vaštakas).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Rimvydo Vaštako parengtam pasiūlymui Biudžeto ir finansų komitetui dėl Pelno mokesčio įstatymo projekto su redakciniais pataisymais.
2. Pratęsti Pelno mokesčio įstatymo projekto svarstymą gruodžio 10 d. Komiteto posėdyje.

2. SVARSTYTA: 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-1070(2).

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto narių vardu registruoti pasiūlymus 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. IXP-1070(2) dėl Ryšių reguliavimo tarnybos finansavimo principų ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės finansavimo 2002 metais.
2. Pasiūlyti pataisas dėl kitų projektų finansavimo registruoti atskirai komiteto nariams.
3. Pratęsti 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto svarstymą gruodžio 10 d. Komiteto posėdyje.

3. SVARSTYTA: Dėl AB “Lietuvos telekomas” ir kitų organizacijų pasiūlymo papildyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnį (pranešėjas - V. Orechovas).

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti AB “Lietuvos telekomas” ir kitų organizacijų pasiūlymui papildyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnį.

4. SVARSTYTA: Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės kitai savaitei tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Į gruodžio 10 d. Komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti šiuos klausimus:

1. Elektroninės valdžios konferencijos Briuselyje pristatymas (pranešėjai - A. Matulis ir J. Zalatorius).
2. Lietuvos radijo ir televizijos centro ateitis.
3. Perėjimas nuo SECAM prie PAL televizijos kodavimo.
4. Viešųjų pirkimų IT srityje tobulinimo principai.

 

Posėdžio pirmininkas Gintautas Babravičius

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 12 12.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas