Lietuvos Respublikos Seimas

2001-12-03 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Gintautas Babravičius
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
J. Milerius, Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius.
G. Steponavičienė, Laisvosios rinkos instituto l.e.p. viceprezidentė, G.Babravičiaus visuomeninė patarėja.
D. Maikštėnas, UAB “Omnitel” rinkos strategijos koordinatorius.
B. Leonavičienė, Seimo Informacijos technologijų departamento vyr. konsultantė.
V. Ličkienė, G. Babravičiaus padėjėja.

Darbotvarkė:

1. Seimo informacijos technologijų plėtros planai: Seimo Informacijos sistema - Parlamentui ir visuomenei (pranešėjas - Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius J. Milerius).
2. Informacija apie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko vadovaujamos Informacinės visuomenės plėtros komisijos lapkričio 27 d. posėdžio rezultatus (pranešėjas -
G. Babravičius).
3. Dėl Pelno mokesčio įstatymo projekto Nr. IXP-1205 (pranešėjas - G. Babravičius).
4. Dėl AB “Lietuvos telekomas” ir kitų organizacijų pasiūlymo papildyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnį.

1. SVARSTYTA: Seimo informacijos technologijų plėtros planai: Seimo Informacijos sistema - Parlamentui ir visuomenei (pranešėjas - Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius J. Milerius).

NUSPRĘSTA: Pavesti J. Mileriui:

1. už 2 mėnesių pateikti Komitetui parengtą išsamų Seimo informacijos technologijų plėtros planą e-Valdžios projektų kontekste.
2. pateikti Komitetui reprezentaciniams tikslams skirtą trumpą informaciją apie Seimo informacijos sistemą.

2. SVARSTYTA: Informacija apie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko vadovaujamos Informacinės visuomenės plėtros komisijos lapkričio 27 d. posėdžio rezultatus (pranešėjas - G. Babravičius).

NUSPRĘSTA: Įpareigoti Rimantą Žylių gauti iš V. Markevičiaus sąrašą teisės aktų, susijusių su informacinės visuomenės plėtra ir Komiteto nagrinėjimo objektais.

3. SVARSTYTA: Dėl Pelno mokesčio įstatymo projekto Nr. IXP-1205 (pranešėjas -
G. Babravičius).

NUSPRĘSTA: Pavesti Rimvydui Vaštakui gruodžio 5 d. posėdžiui pateikti preliminarias išvadas dėl Pelno mokesčio įstatymo projekto Nr. IXP-1205.

4. SVARSTYTA: Dėl AB “Lietuvos telekomas” ir kitų organizacijų pasiūlymo papildyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnį.

NUSPRĘSTA: Pavesti Vladimirui Orechovui gruodžio 5 d. posėdžiui pateikti preliminarias išvadas dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio.

 

Posėdžio pirmininkas Gintautas Babravičius

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 12 12.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas