Lietuvos Respublikos Seimas

2001 12 10 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo, komitetas iš esmės pritarė Teisės departamento pasiūlymams Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 4, 7, 8, 9, 23 straipsnių ir įstatymo II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-1202 (ES).

Komitetas svarstė Teisės departamento ir Seimo nario Egidijaus Klumbio pasiūlymus Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1136(2) (ES). Teisės departamento išvadoms komitetas pritarė. Egidijaus Klumbio dviems pastaboms (5 ir 7) iš dalies pritarė, o kitoms nepritarė. Komiteto nuomonei pritarta bendru sutarimu. Pranešėjas Seimo plenariniame posėdyje Vydas Baravykas.

Po svarstymo, komitetas iš esmės pritarė Teisės departamento pastaboms Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1137(2) (ES). Seimo nario Gintaro Steponavičiaus pastabai nepritarė. Pranešėjas Seimo plenariniame posėdyje Juozas Raistenskis.

Komitetas svarstė Seimo nario V.Papovo pasiūlymus Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1140(4) ir jiems nepritarė. Pranešėjas Seimo plenariniame posėdyje Antanas Baura.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 11.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas