Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje nario Algirdo Kunčino komandiruotės Stambule ir Izmire (Turkija) 2001m. rugsėjo 11-15 d. ataskaita

2001m. rugsėjo 11-15 d. Turkijoje vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos Ekonomikos ir saugumo komiteto Rytų-Vakarų bendradarbiavimo pakomitečio posėdis.

Pirmoji posėdžio dalis vyko Stambule, šioje dalyje buvo aptartos Turkijos ekonominės-socialinės raidos problemos. Pranešimus padarė visų svarbiausių šalies institucijų - Centrinio banko, Iždo, Užsienio reikalų, Žemės ūkio, Finansų ministerijų pareigūnai, o taip pat Turkijos verslininkų organizacijų atstovai. Visi pranešėjai akcentavo problemas, kurios kyla ruošiantis stojimui į Europos sąjungą, ekonominius ryšius su artimiausiais kaimynais ir pagrindiniais prekybos partneriais – Rusija, Iranu, Iraku. Diskusijose buvo išryškintos problemos, bendros visoms šalims besiruošiančioms stojimui į Europos sąjungą. Visų pranešimų medžiaga perduota atitinkamiems Seimo komitetams.

Kadangi posėdis vyko kitą dieną po teroro aktų Niujorke, atskirai buvo aptarta kova su terorizmu, visi pranešėjai pabrėžė oficialią Turkijos poziciją, smerkiančią terorizmo aktą ir pasiruošimą dalyvauti bendruose antiteroristiniuose veiksmuose.

Antroji posėdžio dalis vyko Izmire, kur turėjome galimybę susipažinti su Atatiurko pramoninės zonos organizavimo principais ir konkrečiomis įmonėmis, veikiančioms šioje zonoje. Taip pat aplankėme Gaziemiro laisvąją ekonominę zoną, susipažinome su jos organizavimu, įstatymine baze, šioje zonoje veikiančiomis įmonėmis. Susitikimuose Izmiro verslininkai nurodė konkrečius laisvos ekonominės zonos privalumus, jos ekonominį efektyvumą. Kita vertus, šioje zonoje veikiantys verslininkai turi išankstinį pranašumą, lyginant su kitais Izmiro verslininkais.Tačiau bendra išvada – šios zonos įkūrimas pagyvino verslą šiame mieste.

Posėdyje dalyvavę įvairių šalių parlamentarai privačiuose pokalbiuose dalijosi maloniais prisiminimais apie NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesiją, vykusią Vilniuje 2001 m. gegužės mėn. Galima daryti išvadą, kad tai buvo tikrai reikšmingas ir Lietuvai naudingas renginys, padėjęs NATO šalių parlamentarams susidaryti teigiamą įspūdį apie Lietuvą kaip valstybę ir jos pasiruošimą stojimui į NATO.

Seimo delegacijos NATO PA narys

Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   TURKIJA

LR Seimas