Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje nario Algirdo Kunčino komandiruotės Islandijoje 2001m. spalio 1-4 d. ataskaita

2001m. spalio 1-4 d.d. Islandijos sostinėje Reikjavike vyko. NATO Parlamentinės Asamblėjos Mokslo ir technologijų komiteto posėdis.

Posėdyje buvo nagrinėjama gamtos energetinių resursų panaudojimas Islandijoje. Pagrindiniai energijos šaltiniai Islandijoje yra hidroelektrinės ir geoterminės stotys, gaminančios elektros bei šiluminę energiją. Islandijoje pastatyta keletas galingų, tarpusavyje sujungtų hidroelektrinių kaskadų, tačiau šiuo metu yra panaudojama tik nedidelė dalis hidroresursų (apie 20%). Geoterminės stotys visiškai aprūpina Islandiją šilumine energija ir pagamina nemažą dalį elektros energijos. Visa tai leidžia šalyje vystyti pramonę, reikalaujančią didelių elektros kiekių (aliuminio pramonė). Kadangi abu energijos gamybos būdai yra ekologiški šalyje planuojama didinti elektros energijos gamybą, panaudojant ją Islandijos ekonomikos plėtrai, o taip pat nagrinėjamos galimybės eksportuoti elektros energiją .

Naftos produktų Islandijoje sunaudojama, palyginti, nedaug, šie produktai daugiausia naudojami žvejybos laivyne ir automobilių transporte. Tačiau, Islandijos mokslininkų nuomone, net ir nedidelis naftos produktų naudojimas teršia gamtą, todėl ieškoma ekologiškų degalų, kuriais būtų galima pakeisti naftos produktus žvejybos laivyne ir automobilių transporte. Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su mokslininkų tyrinėjimais ir eksperimentais, siekiant panaudoti šiose sferose kaip degalus vandenilio produktus.

Atskirai posėdyje buvo aptarta antiteroristinė programa, pasikeista nuomonėmis apie galingų energetikos objektų apsaugą nuo teroristinių veiksmų, aptartos NATO plėtros galimybės, šalių kandidačių pasiruošimas. Kokių nors konkrečių sprendimų priimta nebuvo, tačiau privačiuose pokalbiuose dauguma NATO šalių parlamentarų teigiamai atsiliepdavo apie Lietuvos pasiruošimą.

Seimo delegacijos NATO PA narys

Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ISLANDIJA

LR Seimas