Lietuvos Respublikos Seimas

2001 12 10 d.BFK posėdis

 

  1. Apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.IXP-1073(2);
  2. Nuspręsta:

   Iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam Įstatymo projektui.

   Atsižvelgiant į įstatyminės bazės pakeitimus, pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui papildyti Įstatymo projekto 3 straipsnį nauja 5 dalimi ir šią dalį išdėstyti taip:

   “5. Patvirtinti įmokos valstybinei socialinio draudimo papildomai pensijos daliai gauti įmokos dydį – 15 procentų nuo įstatymų nustatyta tvarka valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų sumos.”

  3. Apsvarstytas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 1998-1999 metais neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektas Nr.IXP-828.
  4. Nuspręsta:

   Įstatymo projektą atmesti.

   Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta nuostata, kad valstybės turtinių įsipareigojimų pripažinimo valstybės vidaus ar užsienio skola Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu priima Seimas. Vyriausybė 2001 10 15 d. posėdžio protokolu Nr.48 siūlo projektui nepritarti.

  5. Valstybinio socialinio draudimo fondo 1999 metų biudžeto įsipareigojimų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektas Nr.IXP-829.
  6. Nuspręsta:

   Įstatymo projektą atmesti. Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. lapkričio 15 d. priimtame Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo 1999 metų biudžeto skolos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padengiamos 2001 metais, todėl nėra tikslinga priimti teikiamą Įstatymo projektą.

  7. Apsvarstytas Pelno mokesčio įstatymo projektas Nr.IXP-1205.
  8. Nuspręsta:

   Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

    

  9. Pasiūlymų Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1065(2) svarstymas.
  10. Nuspręsta:

   Iš esmės pritarti Seimo Teisės departamento pateiktiems pasiūlymams.

  11. Apsvarstytas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 9, 11, 12, 14 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1128.
  12. Nuspręsta:

   Pritarti, atsižvelgus į Teisės departamento pastabas, Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr.IXP-1128.

  13. Apsvarstytas Bedarbių rėmimo įstatymo 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 16(1), 19, 20(1), 22 straipsnių pakeitimo, 7 ir 8 straipsnių eiliškumo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1226 ES.
  14. Nuspręsta:

   Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

  15. Pasiūlymų Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-803(2) ir Investicinių paslaugų draudimo įstatymo projektui Nr.IXP-801(2) svarstymas.
  16. Nuspręsta:

   Iš esmės pritarti Seimo Teisės departamento pateiktiems pasiūlymams.

  17. Sudaryta išvadų rengėjų grupė - Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-1218 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Mikalauskas/.

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 10.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas