Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nario Vytauto Landsbergio kelionės į Kanadą 2001 m. kovo 2-6 d. ataskaita

2001 m. kovo 2-6 d. dalyvavau trijuose Kovo 11-osios minėjimo renginiuose bei susitikimuose su JAV lietuviais Niujorke ir Kanados lietuviais Toronte bei Hamiltone.

Vytautas Landsbergis

2001-03-19
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   KANADA

LR Seimas