Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nario Vytauto Landsbergio komandiruotės Prancūzijoje 2001 m. spalio 10-12 d. ataskaita

Š.m. spalio 10-12 d. vykau į komandiruotę į Paryžių, Prancūziją, dalyvauti kolokviume "Estija, Latvija, Lietuva - dešimt metų atkūrus nepriklausomybę", kuris vyko Paryžiaus Žmogaus muziejuje ir kuriame buvau pakviestas pirmininkauti pirmajai kolokviumo daliai.

Atidarydamas kolokviumą, perskaičiau ir įžanginį pranešimą apie Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių siekius šiandien ir problemas, kurių turime savo kelyje. Dalyvavau ir diskusijose, gindamas Lietuvos valstybės pozicijas.

Vytautas Landsbergis

2001 m. spalio 15 d.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas