Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojo A.Skardžiaus kelionės į Čikagą 2001 m. spalio 7 – 15 d. ataskaita

2001 spalio 7 – 15 d. Čikagoje lankėsi LR Seimo pirmininko pavaduotojas A.Skardžius. Jis dalyvavo bendruose LR Seimo bei JAV Lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiuose, JAV Lietuvių bendruomenės tarybos 16 –oje sesijoje, bei JAV Lietuvių bendruomenės 50-mečio minėjimo renginiuose, susitiko su įvairių lietuviškų organizacijų Čikagoje atstovais, lankėsi įvairiuose lietuvių kultūros centruose Čikagoje, bei dalyvavo dvišaliuose susitikimuose.

Spalio 9 d. įvyko p.Skardžiaus susitikimas su World trade center Chicago (WTCC) prezidentu A.N.Lever. Susitikime dar dalyvavo A.Avižius, Seimo tarptautinių ryšių sk. Konsultantas bei L.Skerstonaitė, konsulė Čikagoje.

Susitikimo metu p.Lever papasakojo apie WTCC veiklą. P.Lever Lietuvą palygino su Graikija, kuri savo pristato kaip vartus į Balkanų regioną, o Lietuva yra vartai Vakarų šalims į buvusios Tarybų Sąjungos šalis. P.Skardžius pristatė Lietuvos investicinį klimatą bei verslo sąlygas, didelį dėmesį atkreipdamas į Lietuvos, kaip puikios tranzitinės šalies , privalumus. Susitikimo metu taip pat buvo pasidžiaugta, kad 2002 m. kovo mėn. planuojamas Lietuvos verslininkų vizitas į Čikagos regioną yra rengiamas su WTCC pagalba.

Spalio 10 d. įvyko p. Skardžiaus susitikimas su Ilinojaus komercijos departamento atstovais p.I.Bochenska bei p.M.Theodore. Susitikime taip pat dalyvavo p.G.Apuokas, generalinis konsulas Čikagoje, A.Avižius, Seimo tarptautinių ryšių sk. Konsultantas bei L.Skerstonaitė, konsulė Čikagoje.

Susitikimo metu Ilinojaus komercijos departamento atstovės papasakojo apie departamento veiklą, jo struktūrą, funkcijas, bendradarbiavimą su kitomis šalimis (Ilinojaus komercijos departamentas turi savo atstovybių tinklą visame pasaulyje) plėtojant verslo ryšius. P.Skardžius pasiteiravo kaip JAV verslininkai žiūri į verslo perspektyvas Baltijos šalyse. P.Bochenska atsakydama pažymėjo, kad šiuo sunku Amerikai metu yra jaučiamas verslo plėtros sulėtėjimas, ir tai yra būdinga ne tik Baltijos šalių atžvilgiu, bet visų šalių atžvilgiu. Tačiau atsižvelgiant į Baltijos šalių patrauklumą JAV verslininkams – susidomėjimas ir verslo ryšiai turėtų ir toliau sėkmingai plėtotis ateityje.

Spalio 11 d. įvyko p.Skardžiaus susitikimas su Chicago Manufacturing Center atstovais p.L.Martinelli, vyresniuoju verslo konsultantu bei p.A.Marini, tarptautinio verslo konsultantu. Susitikime taip pat dalyvavo A.Avižius, Seimo tarptautinių ryšių sk. Konsultantas bei L.Skerstonaitė, konsulė Čikagoje.

Susitikimo metu p.Skardžiui buvo pristatyta Chicago Manufacturing Center (CMC) veikla (šis centras dirba daugiausia su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis, konsultuoja jas verslo strategijos klausimais, rengia įvairius projektus; tokio pobūdžio centrų JAV yra net 68). CMC pagrindiniai partneriai užsienio šalyse yra tų šalių ekonominės plėtros agentūros bei verslininkų asociacijos. CMC susidomėjimas Lietuva yra tikrai nemažas (netgi 2 CMC atstovai panoro dalyvauti Lithuanian Business Council bei Konsulato organizuotoje vakarienėje kur buvo pristatytos verslo galimybes Lietuvoje). Lietuvos ekonominės plėtros agentūra galėtų būti potencialia CMC partnere (konkrečios bendradarbiavimo galimybės bus aptartos su CMC atstovais artimiausiu metu).

Spalio 11 d. konsulate įvyko susitikimas su Polish American Congress atstovais p.Kuczynski bei p.Bulat, iš Lietuvos pusės susitikime dalyvavo P.Skardžius, LR Ambasadorius JAV p.Ušackas, LR Generalinis konsulas Čikagoje p.Apuokas, konsulė Čikagoje p.Skerstonaitė bei p.Avižius, Seimo tarptautinių ryšių sk. Konsultantas.

Susitikimo metu p.Kuczynski informavo, kad Lenkijoje po rinkimų yra formuojama nauja vyriausybė, tačiau tai neturėtų pakeisti gerų Lietuvos ir Lenkijos santykių. P.Kuczynski domėjosi lenkų padėtimi Lietuvoje. Jį dominantys klausimai buvo : lenkų atstovavimas Lietuvos valdžios institucijose bei visuomenėje, lenkų švietimas, lenkiškų pavardžių rašymas bei lenkų žemės atgavimas.

p.Skardžius bei p.Ušackas informavo Polish American Congress atstovus apie jų iškeltų klausimų sprendimą Lietuvoje pažymėdami, kad pvz. lenkiškų mokyklų Lietuvoje padaugėjo Lietuvai atgavus nepriklausomybę (dabar tokių mokyklų Lietuvoje yra net 121), o žemės atgavimo klausimas yra bendra problema, o ne išskirtinai lenkų mažumos problema, kuri bus išspręsta kai bus pabaigtos su žemės nuosavybės atgavimu susijusios reformos (šios reformos planuojamos baigti 2002 metais).

P.Kuczynski taip pat informavo, kad Polish American Congress dirba kartu su Tarptautine migracijos organizacija kompensacijų už nacių okupacijos laikotarpiu prarastą turtą klausimais, bei informavo, kad Polish American Congress jau gavo 644 lietuvių prašymus.

P.Kuczynski dar kartą patvirtino Polish American Congress paramą Lietuvos narystei NATO bei pažadėjo ir tolesnę visakeriopą pagalbą šiuo klausimu.

Spalio 11 d. p.Skardžius dalyvavo Lietuvos verslo tarybos ir Konsulato surengtoje vakarienėje verslininkams, kurie domisi verslo ryšiais su Lietuva. Šio susirinkimo metu LR ambasadorius JAV V.Ušackas padarė pranešimą, kuriame pakvietė JAV verslininkus aktyviau panaudoti verslo Lietuvoje galimybes ir privalumus. Ambasadorius pabrėžė, kad atvira visuomenė, šalies ekonominė pažanga, spartėjanti integracija į Europos Sąjungą, kvalifikuota darbo jėga bei patogi geografinė padėtis suteikia Amerikos kompanijoms galimybes Lietuvoje sėkmingai plėtoti savo verslą.

Šiame susitikime dalyvavo 98 dalyviai. Šio susitikimo metu vis dalyviai užpildė anketas, kuriose pareiškė savo pageidavimus dėl Lietuvos verslo tarybos ir Konsulato veiklos. Apdorojus informaciją esančią šiose anketose bus galima labai efektyviai toliau plėtoti Lietuvos verslo tarybos bei konsulato ekonominį darbą.

Parengė:

Lina Skerstonaitė

Konsulė LR Gen. Konsulate Čikagoje

2001 spalio 17 d.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas