Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo Parlamentinėje Asamblėjoje liepos 6-10 d. Paryžiuje dalyvavimo Asamblėjos metinėje sesijoje ataskaita

Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo Parlamentinėje Asamblėjoje, kurios sudėtyje yra K.Bobelis (vadovas), A.Sakalas ir V.Kvietkauskas, liepos 6-10 dienomis Paryžiuje dalyvavo Asamblėjos metinėje sesijoje “Europos saugumas ir konfliktų prevencija: ESBO iššūkiai 21-ajame amžiuje”.

Kalbant apie saugumą ESBO regione, ES ir NATO tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis,buvo pabrėžta Europos saugumo ir gynybos politikos reikšmė, ir kad ji gali suteikti paramą ESBO ir JTO krizių valdyme, taikos įvedimo ir taikos palaikymo veiksmuose.

55 valstybių parlamentarų priimtoje Paryžiaus Deklaracijoje priimtos rezoliucijos dėl mirties bausmės panaikinimo (nors JAV delegacija balsavo prieš), kankinimų, prievartos prevencijos, turto prievartavimo ir kitų neteisėtų veiksmų, akcentuojant moterų ir vaikų išnaudojimą ir grobimą, kovos su korupcija ir tarptautiniu nusikalstamumu, žiniasklaidos laisvės, Pietų Europos, Šiaurės Kaukazo, Moldovos ir Ukrainos.

Asamblėjos Kredencialų komiteto pasiūlymu ESBO PA Nuolatinis komitetas paliko tuščiąBaltarusijos vietą, pabrėždamas prezidento rinkimų Baltarusijoje svarbą. Asamblėja taip pat pritarė Prezidento A.Severin (Rumunija) pasiūlytai rezoliucijai dėl ESBO veiklos skaidrumo ir atsiskaitomumo ir įkūrė Ad hoc komitetą stebėti šių principų laikymosi.

TRS inf.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas