Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 12 05)

Posėdyje komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintam Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 9, 10, 11, 12, 14 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-1128(2), kuriame siūloma pailginti ligos pašalpos mokėjimo laikotarpį nuo 30 iki 90 kalendorinių dienų per metus. Taip pat komitetas, atsižvelgdamas į motinų ir tėvų, auginančių, vaikus su cerebriniais paralyžiais, pasiūlymus nusprendė papildyti įstatymo projekto 10 straipsnio 3 dalį, o būtent nusprendė, kad šeimos nariui, globėjui, slaugančiam stacionare ir vaikų reabilitacijos įstaigoje vaiką iki 16 metų, sergantį sunkiomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, būtų mokama ligos pašalpa.

Kitu klausimu komitetas, kaip papildomas, svarstė ir bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui pritarti komiteto patobulintam Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektui Nr. IXP-990.

Komitetas svarstė ir bendru sutarimu pritarė Garantinio fondo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-1225, kurio tikslas yra suvienodinti išmokų skyrimo sąlygas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams, nepriklausomai nuo bankroto proceso pradžios.

Komitetas pasirengė svarstyti Bedarbių rėmimo įstatymo 15, 16, ir 16(1) straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1230, Bedarbių rėmimo įstatymo 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 16(1), 19, 20(1), 22 straipsnių pakeitimo, 7 ir 8 straipsnių eiliškumo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1226, Darbo sutarties įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1145, Atostogų įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1146, jų svarstymo komitete data nustatyta 2001-12-12, išvadų projekto rengėjais paskirti S. Kružinauskas ir A. Poplavski.

Komiteto padėjėja R. Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2001 12 07.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas